Beroepsaansprakelijkheid
Als verloskundige in opleiding ben je, door de opleiding, verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Dit houdt in dat aanspraken voortvloeiend uit de (verloskundige) handelingen die je tijdens de stages verricht verzekerd zijn. Na afstuderen moet je, als je BIG geregistreerd staat, zelf zorgen voor een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Deze registratie kan pas plaatsvinden als je in het bezit bent van het getuigschrift Verloskunde.

Ziektekostenverzekering
Voor een ziektekostenverzekering dien je zelf zorg te dragen.

Wettelijke aansprakelijkheid
Je bent niet verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het is noodzakelijk om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De kans op ‘ongelukjes’, die niet onder Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, zijn tijdens de stages aanwezig. Je bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Collegegeld
Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 bedraagt € 2.006,-
Het is mogelijk dat aan een student op basis van de wetgeving een instellingscollegegeld in rekening gebracht moet worden. Dit is onder andere het geval wanneer een student bij de Verloskunde Academie een 2e hbo-bachelor studie volgt en een eerdere hbo-bachelor graad op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs heeft behaald.

De hoogte van het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2017-2018 bedraagt € 7.776,-.
Om na te gaan of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen kun je contact opnemen met de studentenadministratie van Inholland of gebruik maken van de Collegegeldwijzer die op de website van Inholland ingevuld kan worden.

Het collegegeld wordt aan Inholland betaald, via een machtiging die de student aan Inholland verstrekt. De overige bedragen die aan de Verloskunde Academie betaald moeten worden, worden via automatische incasso geïnd.

Overige kosten Propedeuse fase  (Cohort 2015)

boeken boekenlijst (verplicht)  ± € 1000,-
oefenmateriaal/instrumenten vaardigheidsonderwijs  ± € 170,-
optioneel hechtset vanaf €    55,-
kosten voor stage (reis en verblijf)  pm

Overige kosten hoofdfase (chorten 2014 en eerder)

boeken boekenlijst hoofdfase (verplicht) ±  € 120,-
boeken boekenlijst (aanbevolen) ± € 225,-
boeken minor EBP ± € 100,-
boeken minor PHP ±€ 50,-
disposable artikelen vaardigheidsonderwijs ± €70,-
Vaardigheidsonderwijs optioneel hechtset vanaf € 55,-
 Kosten PEP kuur (buitenlandstage) ±€100,- plus
± €125,– (borg pakket)
 Vaccinatiekosten voor optionele buitenlandse stage  pm

 Voorzieningen Prestatiebeurs en Profileringsfonds
In geval van arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden kan de student via de afdeling studentzaken van Hogeschool Inholland een voorziening aanvragen bij de DUO-IB-groep. Zo heeft zij bijvoorbeeld recht op een jaar extra studiefinanciering als zij als gevolg van een functiestoornis langer dan de reguliere studieduur over de studie doet.
Een aanvraag voor studiefinanciering moet voor 31 januari gericht worden aan de DUO-IB-groep.

Wanneer een student als gevolg van bijzondere omstandigheden haar studie niet kan afronden binnen de (verlengde) prestatiebeurs kan zij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het profileringsfonds van Inholland. Meer informatie hierover kan de student verkrijgen bij de studentendecaan.

Declaratieformulier kosten voor studenten

Voor een aantal zaken kunnen studenten kosten declareren bij de AVAG. Gebruik daarvoor onderstaand formulier:

Declaratieformulier studenten.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...