De Deelraad is het medezeggenschapsorgaan binnen AVAG. Zij valt onder de WHW en het daaruit voortvloeiende reglement van Inholland. De Deelraad vervult op basis van artikel 41/6C van het Medezeggenschapsreglement tevens de rol van Opleidingscommissie.

In de Deelraad hebben maximaal vier medewerkers en vier studenten zitting die via verkiezingen gekozen worden. Studenten ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Deelraad kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het managementteam van AVAG. De Deelraad heeft afhankelijk van het reglement advies- en instemmingsrecht over onderwerpen die de organisatie betreffen zoals de onderwijs- en examenregeling, de begroting, faciliteiten en regelingen.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)

Loading...