De Opleidingscommissie is een formele commissie (WHW). De Opleidingscommissie heeft als doel om de directie en de Deelraad te adviseren over de totale onderwijsuitvoering. Binnen AVAG wordt het lidmaatschap van de deelraad gecombineerd met dat van de opleidingscommissie.

De Opleidingscommissie :

  • adviseert over inhoud, samenhang, kwaliteit, organisatie, uitvoering en studeerbaarheid van het programma aan de curriculumcommissie en het opleidingsmanagement;
  • adviseert (on)gevraagd aan de directeur, conform de WHW.
  • met betrekking tot de OER heeft de OC de volgende taken:
    • al dan niet instemmen op een aantal onderdelen van de OER (zie WHW 9.18)
    • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER, en
    • advies uit te brengen op de onderdelen waarop geen instemmingsrecht geldt.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)

Loading...