De Opleidingscommissie is een formele commissie (WHW). De Opleidingscommissie heeft als doel om de directie en de Deelraad te adviseren over de totale onderwijsuitvoering. Binnen AVAG wordt het lidmaatschap van de deelraad gecombineerd met dat van de opleidingscommissie.

De Opleidingscommissie :

  • brengt schriftelijk advies uit over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding alvorens tot vaststelling wordt overgegaan;
  • adviseert over inhoud, samenhang, kwaliteit, organisatie, uitvoering en studeerbaarheid van het programma aan de curriculumcommissie en het opleidingsmanagement;
  • beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregelingen;
  • adviseert (on)gevraagd aan de directeur, conform de WHW.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)

Loading...