Houd tijdens alle stageperiodes de bijgewoonde activiteiten bij. In tabel 1 staan de activiteiten die tijdens de stages bijgewoond dienen te worden, inclusief de totaal te behalen aantallen. Daarnaast is vermeld in welke stage de activiteiten het beste behaald kunnen worden. Laat bijgewoonde en uitgevoerde activiteiten door de stageopleider aftekenen op de Aftekenlijst activiteiten (PDF). De activiteiten kunnen ook in andere stages worden bijgewoond en afgetekend.

Tabel 1. Overzicht activiteiten stage

 

Activiteiten stage   1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.2 Totaal te behalen Bewijslast
  Domein                
Bijwonen  NT-metingen*1 Prenatale screening/ diagnostiek x x x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen  SEO Prenatale screening/ diagnostiek x x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen GUO Prenatale screening/diagnostiek x x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen post-test counseling prenatale screening (combinatietest, NIPT of SEO) Prenatale screening/ diagnostiek x x x 2 Aftekenlijst
Volgen zwangere bij opname in zwangerschap Prenataal x 1 Aftekenlijst
Volgen kind en zijn ouders bij pathologie kind na partus Pediatrie/ Postnataal x 1

 

Aftekenlijst

 

Volgen kind en zijn ouders na partus  Pediatrie/ Postnataal x 1 Aftekenlijst

 

Bijwonen chorionvillusbiopsie *1 Prenatale screening/ diagnostiek x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen amnionpunctie *1 Prenatale screening/ diagnostiek x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen Dopplerflow Prenatale screening/ diagnostiek x x x 2 Aftekenlijst
Beoordelen CTG antenataal volgens FIGO-richtlijn Prenataal x x x 10 Aftekenlijst
Beoordelen CTG nataal volgens FIGO-richtlijn

 

Nataal x x x 10 Aftekenlijst
Bijwonen sectio caesarea

 

Nataal x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen manuele placentaverwijdering Nataal x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen hechten totaalruptuur op OK Nataal x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen uitwendige versie

 

Prenataal x x x x 1 Aftekenlijst
Het centrum voor jeugd en gezin x 1 dagdeel Aftekenlijst
Bijwonen praktijkoverleg x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen Kringoverleg

 

x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen VSV overleg*2

 

x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen PAN x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen onderwijsactiviteit in de stagesetting x x x 2 Aftekenlijst

*1 Mochten deze activiteiten niet behaald zijn voor aanvang semester 4.2 laat dit dan weten bij Linda Koene (VAA) of Jan Hooijer (VAG)
*2 Dit betreft een echelon overstijgend overleg. Bijvoorbeeld een VSV, werkgroepoverleg of interdisciplinair casuïstiek overleg met 1e én 2e / 3e lijn