- Studiegids AVAG - https://studiegids.verloskunde-academie.nl -

Extracurriculaire activiteiten en honourstrajecten

Voor talentvolle en gemotiveerde studenten biedt AVAG twee extracurriculaire trajecten aan:

  1. Studentassistentschap
  2. Honourstraject wetenschap

Studentassistent

De studenten die alle VHO-toetsen van studiejaar 1 hebben behaald en interesse hebben voor lesgeven, kunnen student-assistent (SA) worden. Wanneer er meer studenten dan nodig zich aanmelden voor het SA, worden diegenen met de meeste EC gekozen.

De student-assistenten worden in september getraind. Deze training bestaat uit 1 dagdeel. In de training komen onderwerpen aan de orde zoals de voorbeeldrol van de student-assistent, betekenisvol leren, feedback geven, grenzen aangeven en coaching.

Wij vragen van de SA dat zij het student-assistentschap beschouwen als een echte baan. Dit betekent dat zij zich aan dezelfde afspraken dienen te houden als bij hun eigen baan. Het student-assistentschap biedt goede financiële vergoeding en leermomenten zoals het herhalen van medische vaardigheden.

De tweedejaars student-assistenten kunnen in hun derde en vierde studiejaar doorgaan met het student-assistentschap voor de VHO-lessen aan studenten in studiejaar 2.

Het uitgangspunt is dat stages en onderwijs van de SA niet in het geding komen door het studentassistentschap. Dit betekent dat de SA niet verplicht zijn zich beschikbaar te stellen.

De SA van AVAG worden geregistreerd en betaald door ASA Campus. Nikée Lassche is de contactpersoon van ASA Campus.

Contactpersonen binnen AVAG zijn de docenten Annemiek Willemsen (Amsterdam) en Meta Berrelkamp (Groningen).

 

Honourstraject 

Het honourstraject biedt studenten, naast het reguliere bachelorprogramma, een programma met verdieping en verbreding van academische vaardigheden en wetenschappelijke kennis. Er is een honourstraject voor jaar 2 en 3 en een honourstraject voor jaar 4. Beide trajecten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Het honoursprogramma brengt geen extra kosten met zich mee. Er is voor de honoursstudenten een budget om de groepsopdracht voor te bereiden.

Het gevolgde honoursprogramma met de bijbehorende extra EC wordt beschreven in het diploma-supplement behorende bij het getuigschrift, mits volledig doorlopen en behaald. Indien de student de opleiding incl. het gevolgde honoursprogramma binnen de nominale tijd

 

Zie onderstaande link voor een verdere beschrijving van het honourstraject.

Honourstraject wetenschap voor cohort 2014 en later [1]

 


Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...