- Studiegids AVAG - https://studiegids.verloskunde-academie.nl -

Extracurriculaire activiteiten en honourstrajecten

Voor talentvolle en gemotiveerde studenten biedt AVAG twee extracurriculaire trajecten aan:

  1. Studentassistentschap
  2. Honourstraject wetenschap

Studentassistent

De studenten met een afgeronde propedeusefase en interesse voor lesgeven kunnen studentassistent (SA) worden. Zij worden opgeleid om bij jongerejaars vaardigheidslessen te verzorgen in samenwerking met een docent.

Tweedejaars studenten kunnen student-assistent worden voor VHO-lessen in jaar 1. Bij de selectie gelden de criteria: geen/nauwelijks studie-achterstand en voldoende beoordelingen voor VHO. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt loting plaats. De tweedejaars student-assistenten kunnen in hun derde jaar doorgaan met het student-assistentschap voor de VHO-lessen aan studenten in jaar 2.

De studenten die starten met het student-assistentstchap worden in september getraind. De tweedaagse training wordt gegeven op de locaties Amsterdam en Groningen, door docenten. In de training komen onderwerpen aan de orde als de voorbeeldrol van de student-assistent, betekenisvol leren, feedback geven en coaching.

De student verbindt zich aan een vooraf vastgesteld aantal uren VHO als student-assistent. Dit om voldoende oefenmogelijkheden te bieden als student-assistent, anderzijds om de continuïteit van het onderwijs te garanderen. De tweedejaars student-assistenten starten in oktober, hun inzet loopt door tot half mei, met uitzondering van de weken dat zij zelf stage lopen. De derdejaars student-assistenten kunnen vanaf september tot en met juni worden ingezet, ook weer op de momenten dat zij geen stage lopen.

De studenten worden via het flexbureau van VUmc betaald voor de uren die zij worden ingezet in het VHO onderwijs.

Contactpersonen zijn de docenten Annemiek Willemsen (Amsterdam) en Liesbeth Kool (Groningen).

 

Honourstraject 

Het honourstraject biedt studenten, naast het reguliere bachelorprogramma, een programma met verdieping en verbreding van academische vaardigheden en wetenschappelijke kennis. Er is een honourstraject voor jaar 2 en 3 en een honourstraject voor jaar 4. Beide trajecten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Het honoursprogramma brengt geen extra kosten met zich mee. Er is voor de honoursstudenten een budget om de groepsopdracht voor te bereiden.

Het gevolgde honoursprogramma met de bijbehorende extra EC wordt vermeld op het getuigschrift en beschreven in het diploma-supplement behorende bij het getuigschrift, mits volledig doorlopen en behaald.

 

Zie onderstaande link voor een verdere beschrijving van het honourstraject.

Honourstraject wetenschap voor cohort 2014 en later [1]

 


Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...