Welkom

Welkom op de AVAG studiegids 2015-2016.
Het bevat een overzicht van het onderwijs van de vier studiejaren en geeft informatie over de doelstellingen en de onderwijskundige uitgangspunten van de opleiding. Ook de regelgeving, vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling (OER), staat in de studiegids beschreven.