- Studiegids AVAG - https://studiegids.verloskunde-academie.nl -

Financiële zaken

Beroepsaansprakelijkheid
Als verloskundige in opleiding ben je, door de opleiding, verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid (ook in het buitenland). Dit houdt in dat aanspraken voortvloeiend uit de (verloskundige) handelingen die je tijdens de stages verricht verzekerd zijn. Na afstuderen moet je, als je BIG geregistreerd staat, zelf zorgen voor een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Deze registratie kan pas plaatsvinden als je in het bezit bent van het getuigschrift Verloskunde.

Ziektekostenverzekering
Voor een ziektekostenverzekering dien je zelf zorg te dragen.

Wettelijke aansprakelijkheid
Je bent niet verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het is noodzakelijk om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De kans op ‘ongelukjes’, die niet onder Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, zijn tijdens de stages aanwezig. Je bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Collegegeld
Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt € 2.143,-. Het wettelijk collegegeld voor eerstejaars bedraagt in studiejaar 2020-2021 €1.071,-.
Het is mogelijk dat aan een student op basis van de wetgeving een instellingscollegegeld in rekening gebracht moet worden. Dit is onder andere het geval wanneer een student bij de Verloskunde Academie een 2e hbo-bachelor studie volgt en een eerdere hbo-bachelor graad op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs heeft behaald.

De hoogte van het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt € 8.240,-.
Om na te gaan of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen kun je contact opnemen met de studentenadministratie van Inholland of gebruik maken van de Collegegeldwijzer [1] die op de website van Inholland ingevuld kan worden.

Het collegegeld wordt aan Inholland betaald, via een machtiging die de student aan Inholland verstrekt. De overige bedragen die aan de Verloskunde Academie betaald moeten worden, worden via automatische incasso geïnd.

Overige kosten Propedeuse fase 

boeken boekenlijst  ± € 1000,-
oefenmateriaal/instrumenten vaardigheidsonderwijs  ± € 100,-
kosten voor stage (reis en verblijf)  pm

Overige kosten hoofdfase (cohorten 2014 en later)

boeken boekenlijst hoofdfase (verplicht) ±  € 120,-
boeken boekenlijst (aanbevolen) ± € 225,-
disposable artikelen vaardigheidsonderwijs ± €85,-

Studeren in het buitenland

Wanneer je ervoor kiest om in het buitenland te studeren tijdens je opleiding bij AVAG dan kan dat in jaar 3 en 4. Kijk daarvoor onder stage bij het kopje buitenland. Studeren in het buitenland kost altijd meer geld dan wanneer je niet naar het buitenland gaat. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, reiskosten en soms ook visum of extra reisverzekeringskosten. AVAG stimuleert het studeren in het buitenland en vergoedt een deel van deze kosten, zoals reis- en verblijfskosten tot 660 euro per reis, vaccinatiekosten en een vergoeding voor de minor tot, maximaal 2250 euro. Kijk voor meer informatie en het declaratieformulier bij het kopje buitenland.

Studeren met een functiebeperking

Heb jij dyslexie, een chronische ziekte of een andere fysieke of psychische aandoening? Dan kan studeren lastiger zijn dan studeren zonder functiebeperking. Toch is het heel goed mogelijk. Geef op tijd bij het studentendecanaat aan wat je functiebeperking is, ook als je denkt (nog) geen extra maatregelen nodig te hebben. De studentendecaan kan je ondersteuning bieden in de vorm van regelingen, voorzieningen en individuele begeleiding. Met hem of haar kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie.

Wat is een functiebeperking?

“Alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die meestal blijvend van aard zijn en die vaak tot studievertraging leiden.” Hieronder vallen ook niet zichtbare aandoeningen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, psychische problemen en chronische ziekten.

Profileringsfonds

Als je door je functiebeperking niet binnen de (verlengde) prestatiebeurs je einddiploma kunt behalen, kun je eventueel een beroep doen op de regeling Profileringsfonds van Hogeschool Inholland. De hoogte van deze ondersteuning is gelijk aan de beurs die je maandelijks hebt ontvangen van de DUO.

Wanneer een student als gevolg van bijzondere omstandigheden haar studie niet kan afronden binnen de (verlengde) prestatiebeurs kan zij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het profileringsfonds van Inholland. Meer informatie hierover kan de student verkrijgen bij de studentendecaan.

Declaratieformulier (algemene) kosten voor studenten

Voor een aantal zaken kunnen studenten kosten declareren bij AVAG. Gebruik daarvoor onderstaand formulier:

Declaratieformulier persoonsgebonden budget voor studenten

Elke student die haar propedeuse heeft behaald, krijgt een persoonsgebonden budget van € 250, dat eenmalig gedurende de studie kan worden gebruikt voor een voor de verloskunde relevante training, cursus of congres. Klik hieronder voor de regels.

 

Tegemoetkoming in de onkosten tijdens stages

Onder voorwaarden is het mogelijk een tegemoetkoming van de onkosten tijdens stages te ontvangen. Ga voor meer informatie hierover naar onderstaande link:

Tegemoetkoming onkosten stage [4]

 


Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...