Een aantal onkosten die gemaakt wordt tijdens de stage wordt door de opleiding vergoed. Deze onkosten worden hieronder besproken. Overige onkosten gemaakt tijdens de stages zijn voor eigen rekening.

De opleiding behoudt zich het recht, met opgave van reden, de tegemoetkoming in de onkosten tijdens de stages gedurende het studiejaar aan te passen.

Tegemoetkoming huisvesting tijdens stages in de eerste lijn
Helaas is het onmogelijk om alle studenten in de omgeving van het woonadres van de student te plannen. Hierom kan er vanuit de opleiding geïnformeerd worden naar alternatieve slaapadressen.
Een aantal stagebiedende praktijken van de VAA hebben een vast logeeradres. De kosten van deze huisvesting worden door de opleiding rechtstreeks vergoed.
Het komt voor dat de student geplaatst wordt bij een stagebiedende praktijk zonder logeermogelijkheid en waar de student geen slaapplek heeft. De student moet dan zelf op zoek naar een slaapplaats in de omgeving van de stagebiedende praktijk. De student ontvangt voor een officiële Bed & Breakfast, hotel, etc. een tegemoetkoming in de onkosten van maximaal € 25,- per nacht / 7 dagen per week.
Op basis van een officiële reservering is het mogelijk een betalingsregeling met de financiële administratie overeen te komen. De student dient hiervoor een officiële nota (incl. KvK-nummer) in via het secretariaat van de VAA/VAG.

Tegemoetkoming reiskosten
Tijdens de stages maakt de student reiskosten. Deze kosten horen bij het volgen van een opleiding tot verloskundige en zijn dus voor eigen rekening. Een uitzondering hierop zijn de taxiritten gedurende de nachten tijdens de partusdienst. De student ontvangt van de opleiding een tegemoetkoming in de kosten van een taxirit van of naar een thuisbevalling tussen 22.00 uur ´s avonds en 7.00 uur ´s morgens.
De opleiding verstrekt een tegemoetkoming in deze kosten in het kader van de veiligheid gedurende de nachtelijke uren. Wanneer de student gebruikmaakt van eigen vervoer of meerijdt met de verloskundige ontvangt zij geen tegemoetkoming in de onkosten. Om voor een tegemoetkoming in de kosten voor een taxi in aanmerking te komen moet de volgende procedure worden gevolgd:

In Amsterdam (VAA)
De Verloskunde Academie Amsterdam heeft binnen Amsterdam een samenwerkingsverband met één taxibedrijf, namelijk de T.C.A. De student belt het taxibedrijf via een speciaal telefoonnummer 020 – 6506554 en geeft aan dat zij student verloskundige is. Voor aanvang van de rit toont de student haar badge aan de T.C.A. chauffeur. De student ondertekent in de taxi een speciaal formulier en de Verloskunde Academie Amsterdam en het taxibedrijf handelen de financiële afwikkeling onderling af. De student hoeft dus geen geld voor te schieten. Zorg dat je voor- en achternaam goed te lezen zijn op het formulier.

In Groningen (VAG)
De Verloskunde Academie Groningen heeft een samenwerkingsverband met één taxibedrijf, namelijk de Taxicentrale Groningen. De student belt het taxibedrijf via het telefoonnummer 050 – 5497676 en geeft aan dat zij student verloskundige is. De Verloskunde Academie Groningen en het taxibedrijf handelen de financiële afwikkeling onderling af. De student hoeft dus geen geld voor te schieten.

Buiten Amsterdam/Groningen (VAA/VAG)
Buiten Amsterdam/Groningen belt de student een willekeurig taxibedrijf. Zij betaalt de taxirit eerst volledig zelf. Met de originele taxibon kan de student m.b.v. het onkostendeclaratieformulier een tegemoetkoming ontvangen van maximaal € 25,- per rit.

Onkosten declaratieformulier
De taxikosten en huisvestingskosten kunnen gedeclareerd worden via een onkostendeclaratieformulier. Dit declaratieformulier kun je via deze link downloaden:

Declaratieformulier studenten.

Je kunt de ingevulde formulieren bij de receptie afgeven (VAA/VAG) of in de brievenbus deponeren (VAA).

Vergoeding reis/verblijfkosten bij studeren in het buitenland
Als je gaat studeren in het buitenland worden de extra kosten gerelateerd aan een stage of minor in het buitenland geschat op 1000 euro aan verblijfskosten per maand in een high income country (HIC) (in een MLIC minder), plus vlucht- en visakosten en kosten voor vaccinaties. Daarvan vergoedt AVAG de vaccinaties en maximaal 660 euro voor reis- en verblijfskosten.

In het geval van een minor in het buitenland, vergoedt AVAG ook de kosten van de minor zelf, met een maximum van 2250 euro.

Bij een stage in het buitenland betaalt AVAG voor de stagebegeleider een stagevergoeding aan het instituut waar je stage loopt. Vergoedingen worden alleen uitbetaald na het inleveren van een digitale declaratie aangevuld met digitale bewijzen van de originele nota’s.

Stagevergoeding
In de CAO Algemene Ziekenhuizen is opgenomen dat alle HBO-studenten recht hebben op stagevergoeding mits zij voldoen aan de voorwaarde dat zij 144 uur aaneengesloten stage lopen per kalenderjaar. Het is aan de ziekenhuizen of zij de bepaling in hun CAO volgen en de stagevergoeding uitkeren. Wij hebben daar als AVAG geen invloed op.

In de CAO voor de Universitaire Medische Centra is het recht op stagevergoeding voor verloskundigen in opleiding niet opgenomen.

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)

Laden...