Welkom op de AVAG studiegids 2020-2021

Beste verloskunde studenten,

Voor de eerstejaars. Van harte gefeliciteerd! Je bent aangenomen op de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, kortweg AVAG, en je gaat starten met de opleiding.

Je hebt een keuze gemaakt voor Amsterdam (VAA) of Groningen (VAG) en de meesten van jullie zijn op je voorkeurslocatie geplaatst. Beide steden zijn leuk, je kunt er een geweldige studententijd beleven, maar natuurlijk zijn ze heel verschillend. De gebouwen van VAA en VAG verschillen, de een in jaren zeventig gebouw in een kleurig modern jasje, de ander een gebouw uit de Amsterdamse school in een even kleurig modern jasje. Elke locatie heeft haar eigen docenten en onderzoekers. Sommige keuzemogelijkheden vind je in Groningen en andere in Amsterdam. Die hangen vaak samen met de universiteiten met wie we een samenwerkingsverband hebben, RUG of VU / UvA. Al kun je heel vaak alle mogelijkheden benutten die er zijn, als je bereid bent om te reizen.

Maar de overeenkomsten zijn groot. Het belangrijkste is: we hebben als AVAG één ambitie. We willen je opleiden tot een verloskundige, die de vrouw en haar wensen en behoeften tot uitgangspunt van haar zorg maakt. Die haar zorg wetenschappelijk onderbouwt, en nieuwe kennisvragen wil beantwoorden. En die als verloskundig leider medeverantwoordelijk wil zijn voor de geboortezorg van de toekomst.

En verder: je volgt hetzelfde onderwijsprogramma, hebt dezelfde toetsen, je treft een kleinschalige studieomgeving en de sfeer is persoonlijk, open en goed.

Het begin van een nieuwe studie is bijzonder en misschien wel spannend. Hoe zullen je medestudenten, de docenten en de sfeer je bevallen? Hoe ga je de eerste stage ervaren, is het beroep van verloskundige inderdaad wat je je ervan hebt voorgesteld?

In het begin is alles nieuw, nieuwe leerstof en nieuwe onderwijs- en toetsvormen. We nemen de tijd om je wegwijs te maken in de opbouw van het programma van het eerste jaar en over de jaren heen, de belangrijkste mijlpalen en de keuzemogelijkheden. Je maakt al snel kennis met je studieloopbaancoach.

Het tempo van de studie is hoog. In vier jaar tijd word je opgeleid tot een zeer verantwoordelijk beroep. Naast de theoretische medische kennis en de verloskundige vaardigheden wordt het bevorderen van gezondheid – de public health – steeds belangrijker. Verloskundigen kunnen dat alleen samen met anderen, en bijvoorbeeld gemeenten zijn een steeds belangrijkere partner. Ook kennis van de organisatie van de gezondheidszorg, academisch denken en wetenschappelijke vaardigheden zijn onontbeerlijk om een goede verloskundige te kunnen zijn.
De kern van het verloskundige vak blijft te midden van alle veranderingen hetzelfde: aandacht en aanwezigheid, vertrouwen geven, bekrachtigen en versterken, niet meer ingrijpen dan nodig is.

Tegenover de pittige studie staat een grote voldoening. Je bent straks, met de best mogelijke kennis, in staat om vrouwen te begeleiden bij hun zwangerschap en bevalling, en hen en hun partners te stimuleren in hun keuzes en kwaliteiten als aanstaande ouders.

Voor de tweede en derdejaars studenten: Je hebt je eerste jaar net achter je gelaten of bent al wat verder gevorderd in je studie. Je hebt onze ambities voor de opleiding teruggezien in de modules die je hebt gevolgd: cliëntgerichtheid door in je eerste stage een zwangere vrouw te volgen, wetenschap door het leeronderzoek in het tweede jaar. In je verloskundestages leer je steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Je wordt beoordeeld op steeds grotere en complexere onderdelen van de verloskundige zorg. De theoretische modules gaan door. Er komen een paar razend interessante modules over klinisch redeneren, waarin je je theoretische kennis toepast op bevordering van fysiologie en inschatten van risicosituaties. Daarnaast worden samenwerken en organiseren en de public health prominente onderdelen van je studieprogramma. In je derde jaar loop je stage bij Midwifery science of een andere universitaire onderzoeksgroep en schrijf je je bachelor thesis.

Voor de vierdejaars studenten: Je begint (hopelijk) aan je laatste jaar. Je volgt eerst voor een langere tijd een minor buiten de verloskunde opleiding. Die vindt bij ons per definitie plaats aan een universiteit. We hebben een aantal vaste minoren, die soms ook premaster zijn voor een universitaire master. Nieuw in het aanbod is een minor aan de universiteit van Nottingham die wel betrekking heeft op de verloskunde. Je kunt ook zelf een minor kiezen of samenstellen. Met de minor verbreed en verdiep je je academische vorming. Je volgt een keuzestage, in Nederland of in het buitenland. Je bereikt je allerbelangrijkste mijlpaal, je verloskundige eindstage, waarin je kunt laten zien dat je de verantwoordelijkheid als zelfstandig verloskundige aan kunt. Ergens in de loop van het vierde jaar, of misschien in het derde jaar, krijg je misschien het gevoel dat je dat niveau nooit gaat bereiken. Dat is een gevoel dat heel veel studenten hebben. Maar voor bijna iedereen geldt: je zet in het vierde jaar een eindspurt in en komt op het goede eindniveau. Heb vertrouwen.

Voor de verlengers: En mocht je meer tijd nodig hebben, dan is het prima om in het vijfde jaar af te maken wat je nog nodig hebt om een goede verloskundige te zijn.

Voor iedereen: We spannen ons maximaal in om je een goed en leerzaam studiejaar te bieden, en je te begeleiden in wat je nodig hebt. Daarnaast besteden we aandacht aan alles wat er in de geboortezorg gebeurt. Studenten organiseren samen met ons die discussies, met gasten uit het werkveld.

Jouw mening over de opleiding vinden we heel belangrijk. De resultaten van de onderwijsevaluaties en de nationale studentenenquête (NSE) geven ons elk jaar weer belangrijke informatie om het onderwijsprogramma te verbeteren. Tussen de jaarvertegenwoordigers en de opleidingsmanagers van Amsterdam en Groningen is er zeer regelmatig contact. Afgelopen jaar is de studenttevredenheid gestegen naar een 4,0 op de schaal van 5. Dat willen we graag zo houden en liefst verder verbeteren.

De studiegids die je nu hebt geopend, dient als wegwijzer voor de opleiding. Het bevat een overzicht van de vier studiejaren, met de mijlpalen en de keuzemomenten. Ook de regelgeving (vastgelegd in de OER, de onderwijs- en examenregeling) waarmee je te maken hebt als student van AVAG, staat in de studiegids beschreven. Lees de pagina’s door, zodat je weet wat de regelgeving inhoudt en waar je iets kunt terugvinden als je het nodig hebt. Aan de start van elk studiejaar herhalen we ook mondeling hoe het studiejaar eruitziet en hoe het jaar past in het geheel van de studie, zodat je een goed overzicht houdt.

We wensen je een inspirerende studietijd toe.

Namens alle medewerkers,

Wim Gorissen, directeur

Wilma Hendriks, opleidingsmanager Amsterdam

Monique den Arend, opleidingsmanager Groningen

Ank de Jonge, hoogleraar en coördinator Midwifery science