Welkom op de AVAG studiegids 2023-2024

Beste student verloskunde,

De studiegids die je nu hebt geopend, dient als wegwijzer voor de opleiding. Het bevat een overzicht van de vier studiejaren, met de mijlpalen en de keuzemomenten. Ook de regelgeving (vastgelegd in de OER, de onderwijs- en examenregeling) waarmee je te maken hebt als verloskundige in opleiding bij AVAG, staat in de studiegids beschreven. Lees de pagina’s door, zodat je weet wat de regelgeving inhoudt en waar je iets kunt terugvinden als je het nodig hebt.

We hebben als AVAG één ambitie. We willen je opleiden tot een verloskundige die de vrouw en haar wensen en behoeften tot uitgangspunt van haar zorg maakt. Die haar zorg wetenschappelijk onderbouwt, en nieuwe kennisvragen wil beantwoorden. En die als verloskundig leider medeverantwoordelijk wil zijn voor de geboortezorg van de toekomst.

De studie is soms pittig, maar er staat een grote voldoening tegenover. Je bent straks, met de best mogelijke kennis, in staat om vrouwen te begeleiden bij hun zwangerschap en bevalling, en hen en hun partners te stimuleren in hun keuzes en kwaliteiten als aanstaande ouders.

We doen samen met jou ons best om je een goed en leerzaam studiejaar te bieden, en je te begeleiden in wat je nodig hebt.

We wensen je een inspirerende studietijd toe.

Namens alle medewerkers,

Wim Gorissen, directeur

Wilma Hendriks, opleidingsmanager

Ank de Jonge, hoogleraar en coördinator Verloskundige Wetenschap / Midwifery Science