Interne studieadviseur

Functies

De interne studieadviseur heeft een gedegen kennis van het curriculum en van de OER en is daarom goed in staat afwijkende studietrajecten te beoordelen. Wanneer studenten vanwege persoonlijke omstandigheden een individueel studietraject zullen doorlopen zal het plan van aanpak, dat voor dit traject gemaakt dient te worden, altijd eerst door de eigen studieloopbaancoach en daarna door de interne studieadviseur moeten worden goedgekeurd alvorens het plan ter goedkeuring voorgelegd mag worden aan de examencommissie.
Meer informatie over de procedure ‘individueel afwijkend studietraject’, de inhoud en opbouw van het plan van aanpak staat op Moodle en in Artikel 2.10 (Procedure (tussentijdse) uitschrijving) van de OER.

De interne studieadviseur voor VAA:

Hagar van Bergen
Docent AVAG

T: +31 (0)20-495 3430
E:  hagar.vanbergen@inholland.nl
Doorgaans aanwezig op ma, di en do

 

De interne studieadviseur voor VAG:

Céline Crajé
Docent AVAG

T: +31 (0)50-2071916
E:  Céline.Crajé@inholland.nl
Doorgaans aanwezig op di t/m vr