Overgangsregeling Professioneel Gedrag

PG stage jaar 2 en 3 cohort 2021 of eerder naar nieuwe regeling PG vanaf studiejaar 23-24

Overgangsregeling studenten curriculum t/m cohort 2013

Studenten van Cohort 2013 of eerder kunnen door studievertraging te maken krijgen met de overgang naar het nieuwe curriculum. De opleiding zal samen met de student zorgen dat zij geen hinder ondervindt van deze situatie. Vanwege de kleinschaligheid van de opleiding wordt er in deze gevallen maatwerk geboden.

In artikel 3.7 lid 3 van de OER staat:

Indien als gevolg van een curriculumbijstelling het betreffende onderdeel niet meer bestaat dan wel ingrijpend is gewijzigd, dan heeft de student recht op het volgen van een door de examencommissie aan te wijzen onderdeel. De examencommissie heeft het recht om aanvullende voorwaarden aan haar akkoord te verbinden.

Voor de overgang naar het nieuwe curriculum 2014 is dit uitgewerkt en vastgelegd in de volgende algemene overgangsregeling:

  1. Voor vakken uit het oude curriculum wordt na het laatste onderwijsjaar nog 2 jaar toetsing aangeboden.
  2. Voor vakken uit het oude curriculum die vanwege studieonderbreking niet gevolgd zijn geldt dat zij in aangepaste vorm worden aangeboden. Denk daarbij aan video-colleges, responsiecolleges en (literatuur)opdrachten
  3. Voor vakken uit jaar 3 en 4 wordt een algemene transitietabel opgesteld die aangeeft welke vakken van het oude curriculum vervangen kunnen worden door vakken uit het nieuwe curriculum.
  4. Voor de overige situaties wordt individueel een plan opgesteld.

Krijg je te maken met studievertraging of moet je de studie tijdelijk onderbreken, neem dan zo snel mogelijk contact op met je Studieloopbaanbegeleider.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,00 out of 5)

Laden...