Alle medewerkers van AVAG spannen zich in om AVAG tot een inhoudelijk goede opleiding met een prettig leerklimaat te maken. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem is de feedback die wij van studenten, alumni en werkveld ontvangen.

AVAG neemt daarom jaarlijks deel aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Daarnaast worden het binnenschoolse onderwijs en de stages regelmatig schriftelijk of mondeling geëvalueerd.

De uitkomsten van onderwijsevaluaties en de NSE worden besproken met de jaarvertegenwoordigers. Verbetersuggesties van studenten leiden tot een plan van aanpak dat gedurende het jaar wordt uitgevoerd en waarvan het resultaat wordt teruggekoppeld naar de studenten.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 3,91 out of 5)

Laden...