De Curriculumcommissie (CC) bewaakt de consistentie en de samenhang van het curriculum, onderwijsprogramma en toetsprogramma. Zij adviseert het opleidingsmanagement ten aanzien van onderwijsverbetering en –ontwikkeling en toetsprogramma. Daarnaast bewaakt zij de actualiteit van het curriculum door de ontwikkelingen in het beroep op de voet te volgen. Zij formuleert opdrachten voor de verbetering van curriculumonderdelen en toetst de doorvoering van aanpassingen in het curriculum aan kaders (onderwijskundige uitgangspunten, richtlijnen, de onderwijs-en examenregeling (OER), organisatorische afspraken en de kwaliteitscyclus).

De CC functioneert voor de gehele AVAG en heeft vijf leden, afkomstig uit de vijf leerlijnen die de kern van het curriculum vormen. Iedere leerlijn heeft een kernteam van docenten die de samenhang van de leerlijn door het curriculum heen bewaken en die teven de leerlijn specifieke toetsing onder de hoede hebben. Elke leerlijn vaardigt een vertegenwoordiger af naar de curriculum commissie.

De CC komt periodiek bijeen om bovenstaande taken uit te voeren. De CC krijgt input uit diverse bronnen, zoals de onderwijsevaluaties, semesterteams, de Beroepenveldcommissie (BC), actuele richtlijnen, standaarden en literatuurbronnen. Indien een advies door het MT is goedgekeurd wordt het advies uitgewerkt door de CC in een implementatieplan.

Voorafgaande aan het studiejaar dient de CC een jaarplan in bij het MT, waarin de speerpunten en de extra activiteiten ten aanzien van curriculumverbetering voor het komende studiejaar aangegeven worden. De curriculumcommissie is te bereiken via: curriculumcommissie.avag@inholland.nl

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,00 out of 5)

Laden...