Regeling onregelmatigheden en fraude

In de Regeling onregelmatigheden en fraude AVAG staat beschreven wat er binnen AVAG verstaan wordt onder onregelmatigheden, fraude en plagiaat. Ook worden de procedures en maatregelen bij (een vermoeden van) onregelmatigheden, fraude en plagiaat vermeld.