Regeling onregelmatigheden en fraude

In de onderwijs- en examenregeling staat in deel 8, hoofdstuk 13 beschreven wat er binnen AVAG verstaan wordt onder onregelmatigheden, fraude en plagiaat. Ook worden de procedures en maatregelen bij (een vermoeden van) onregelmatigheden, fraude en plagiaat vermeld.