Toegang tot internet
Op de AVAG is Wifi aanwezig. Studenten kunnen overal in de school, ook met eigen laptops, tablets en andere mobiele devices draadloos internetten via het Eduroam netwerk. Inloggen gebeurt met de Inholland inloggegevens. Een handleiding over deze draadloze verbinding is te vinden op Iris.

De computers die in de lokalen staan kunnen niet gereserveerd worden. Wel is op het rooster te zien wanneer bepaalde ruimten vrij zijn. Storingen m.b.t. internettoegang kunnen worden gemeld bij de Servicedesk van Inholland: tel: 020-495 1221 of via Servicepunt.Amsterdam@Inholland.nl

E-mail
Alle studenten ontvangen een eigen e-mailaccount van Inholland. De opleiding communiceert met de studenten via het e-mailaccount van de hogeschool en niet via privé e-mailadressen. E-mailadressen van studenten, docenten en medewerkers staan in het adresboek van Outlook.

Elektronische Leeromgeving (Moodle)
AVAG maakt via Inholland gebruik van Moodle. Deze elektronische leeromgeving wordt door de docenten en medewerkers gebruikt om alle studieinformatie te verstrekken aan de studenten.

Vanuit de pagina Verloskunde B kom je bij de AVAG startpagina. Via de AVAG startpagina vind je jaaroverstijgende informatie die voor alle studenten van belang is, zoals: decanaat, examencommissie, toetsen, vaardigheidsreaders en de SLC. Ook vind je hier links naar het stageplansysteem, Scorion (het beoordelingssysteem van de AVAG) en SVS (studentvolgsysteem).

Voor jaarspecifieke informatie klik je op het betreffende jaar en vervolgens op het semester. Per module staat hier het lesmateriaal, de voorbereidingsopdrachten, powerpointpresentaties, literatuur en overige informatie.

Roosterwijzigingen, afwezigheid van docenten, e.d. worden via Moodle bekend gemaakt.

Om geen mededelingen te missen wordt geadviseerd dagelijks je Inholland account en Moodle te bekijken. Alleen informatie die de student op zeer korte termijn moet bereiken (bijv. een docent die zich ’s ochtends ziek meldt) wordt via andere kanalen gecommuniceerd.

Toegang tot Moodle:
www.moodle.inholland.nl – Voor studenten en medewerkers –
Vervolgens kun je inloggen met je inloggegevens van Inholland.
Bij vragen over Moodle kunnen medewerkers en studenten zich wenden tot Functioneel Beheer AVAG.

Kopiëren, printen en scannen
Studenten kunnen gebruik maken van deze faciliteiten in de reproruimte (Amsterdam) of op de eerste verdieping bij de PC werkplekken (Groningen).
Via de optie ‘e-mail’, kun je documenten inscannen en als PDF-bestand versturen. Deze optie is gratis. Scans kunnen uitsluitend naar Inholland-accounts gemaild worden.

Storingen aan het kopieerapparaat kunnen gemeld worden bij het secretariaat.

Aanschaf ICT-middelen

Op de pagina Financiële zaken vind je meer informatie over korting bij het aanschaffen van devices, software en accessoires.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...