De in- en uitschrijving voor de opleiding Verloskunde loopt via de Centrale Studentenadministratie van Inholland.

De regels voor het in- en uitschrijven staan op de website van Inholland: http://www.inholland.nl/inenuitschrijfregels

Via het startscherm van de Centrale Studentenadministatie word je verder gelinkt naar informatie over onder andere inschrijven, collegegeld, afstuderen en uitschrijven. Tevens vind je daar links naar Studielink en Selfservice en kun je er je bewijs van inschrijving of betaald collegegeld downloaden.

De CSA is bereikbaar via centralestudentenadministratie@inholland.nl of telefoonnummer 023-522 3228. Ook kun je je vraag stellen via Whatsapp of chat (zie onderaan elke pagina op de site).

Een korte samenvatting van de in- en uitschrijfregels:

Studielink
Studenten kunnen zich uitsluitend aanmelden via www.studielink.nl met DigiD.
Wanneer een student zich heeft aangemeld via Studielink komen er verschillende informatiestromen op gang: vanuit Studielink zelf, vanuit de Centrale Studenten Administratie (CSA) en vanuit AVAG. De student ontvangt via e-mail een bevestiging van Studielink dat het inschrijvingsverzoek naar AVAG is verstuurd, vervolgens ontvangt zij een e-mail van de CSA met haar studentnummer. Tenslotte ontvangt de student een e-mail met daarin haar Inholland ICT-account inloggegevens. Wanneer studenten in de eerste week van september nog geen compleet dossier hebben, wordt hun ICT-account gesloten, nadat zij hiervoor vooraf gewaarschuwd zijn.

Via het registratiesysteem Studielink kan de student de volgende zaken zelf online afhandelen:

  • Herinschrijving (medio mei);
  • Uitschrijving;
  • Adreswijziging;
  • Aanmelding voor de opleiding (voor nieuwe studenten).

Nieuwe aanmelders die zich nog na medio september aanmelden kunnen zich alleen nog inschrijven met toestemming van de directeur, die in dat geval een toestemmingsformulier afgeeft.

Herinschrijven
Studenten die zich willen herinschrijven kunnen dit tot 30 september via Studielink aangeven. Na de sluiting van Studielink kunnen studenten zich niet meer aanmelden. Medio mei krijgen studenten bericht op studielink dat zij zich kunnen herinschrijven en dienen de digitale machtiging af te geven.

Studenten die in september of oktober afstuderen dienen zich gewoon in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Eén van de voorwaarden voor afstuderen is namelijk dat een student correct staat ingeschreven. Eventueel teveel betaald collegegeld wordt gerestitueerd nadat de CSA een kopie van het getuigschrift heeft ontvangen en heeft verwerkt. Alleen studenten die alle EC’s van de opleiding vóór eind augustus behaald hebben (en deze EC’s ook toegekend hebben gekregen) hoeven zich niet opnieuw in te schrijven in september.

Studenten die niet aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, hebben geen recht op deelname aan het onderwijs, mogen ook geen tentamens of toetsen afleggen of stage lopen. Studenten worden hier in de herinneringsbrieven op gewezen.
Studenten die alle documenten hebben ingeleverd en hun inschrijving willen annuleren dienen dit voor 1 september te doen. Doen ze dit na 1 september dan zijn ze over de maanden dat ze staan ingeschreven collegegeld verschuldigd.

Tussentijds instromen
Een verzoek van een student voor tussentijdse instroom kan bij de CSA worden ingediend. Een dergelijk verzoek zal alleen in behandeling worden genomen in bijzondere gevallen en onder bepaalde voorwaarden. Als een student zich wegens persoonlijke omstandigheden niet heeft kunnen (her)inschrijven aan het begin van het studiejaar dan is er, naast toestemming van de directeur, ook een positief advies van de decaan nodig. Deze kijkt of de omstandigheden inderdaad dusdanig van aard waren dat de student niet in staat was om zich voor 1 september in te schrijven.

Tussentijds uitschrijven
Studenten die zich tussentijds willen uitschrijven moeten dit aangeven via Studielink. Zij worden uitgeschreven per einde maand van de datum waarop het verzoek in Studielink is gedaan.
Aan het tussentijds uitschrijven zijn consequenties verbonden zie hiervoor Artikel 2.10 (cohort 2014 en later) of 2.8 (cohort 2013 en eerder) van de OER.
Studenten die instellingscollegegeld betalen komen bij tussentijdse uitschrijving alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor restitutie.

Uitschrijven afstudeerders
Studenten die afstuderen kunnen via Studielink aangeven dat ze zich willen uitschrijven. Hun verzoek wordt verwerkt op het moment dat het kopie getuigschrift is ontvangen van de opleiding. De datum van uitschrijving is het einde van de maand waarin de laatste onderwijsactiviteit heeft plaatsgevonden of per einde studiejaar (als de student afstudeert in juni, juli of augustus).

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 1,33 out of 5)

Laden...