De hbo bacheloropleiding Verloskunde wordt verzorgd door de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG).

AVAG is een zelfstandig samenwerkingsinstituut (SI), onder de verantwoordelijkheid van Hogeschool Inholland en het AMC, locatie VUmc. Op 1 september 2008 is dit juridisch-bestuurlijk samenwerkingsinstituut van start gegaan. De officiële naam is Stichting Samenwerkingsinstituut Verloskunde Amsterdam-Groningen.

De doelstelling van het samenwerkingsinstituut is om de opleiding verloskunde te academiseren. Met academiseren bedoelen wij:

·         het ontwikkelen en uitbreiden van een wetenschappelijk fundament onder de verloskunde;

·         het bieden van academische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden in de opleiding verloskunde op bachelor- en masterniveau;

·         en het op termijn doorgroeien van de opleiding verloskunde van een hbo bachelor naar een wetenschappelijke bachelor en master verloskunde.

 

AVAG kent verschillende onderdelen:

·         De hbo bacheloropleiding Verloskunde;

·         Het wetenschappelijk onderzoek van Midwifery Science;

 

AVAG is zelfstandig verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Verloskunde. De licentie van de bacheloropleiding berust in dit samenwerkingsverband bij Hogeschool Inholland. Het Amsterdam UMC (locatie VUmc) is medeverantwoordelijk en levert een inhoudelijke bijdrage aan het curriculum. De opleiding wordt op twee locaties verzorgd, in Amsterdam (Verloskunde Academie Amsterdam) en Groningen (Verloskunde Academie Groningen).

Het wetenschappelijk onderzoek van Midwifery Science is ondergebracht bij de gelijknamige afdeling Midwifery Science van Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het Amsterdam Institute of Public Health (APH) is inhoudelijk verantwoordelijk voor al het onderzoek in de eerstelijns en transmurale geneeskunde van VUmc en AMC, waaronder Midwifery Science.

Onderzoekers van Midwifery Science werken in Amsterdam en Groningen. In Groningen wordt samengewerkt met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. Deze samenwerking is eveneens in een overeenkomst vastgelegd.

De masterroute Midwifery Science is onderdeel van de masteropleiding Health Sciences aan de VU. In deze masterroute kiezen studenten 2 keuzemodules Midwifery Science en 3 keuzemodules uit de master Health Sciences. Hun masterthesis betreft een onderwerp binnen het domein Midwifery Science. Studenten verloskunde kunnen in het vierde jaar van hun bachelor als minor een pre-master Health Sciences volgen. Op deze manier kunnen zij in vijf jaar een wetenschappelijk masterdiploma behalen.

Het managementteam bestaat uit de directeur van AVAG (Wim Gorissen), de opleidingsmanager van Amsterdam (Wilma Hendriks), de opleidingsmanager van Groningen (Monique den Arend) en de coördinator van Midwifery Science (Ank de Jonge). Op Moodle is het organogram te vinden.

 

is de informatie duidelijk? 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)

Laden...