Vragen over Scorion

 •  Er zijn voor Amsterdam en Groningen twee aparte omgevingen. Ga naar de url van jouw locatie:
  avag.parantion.nl/portal/vaa
  avag.parantion.nl/portal/vag
 • Nu moet je een keuze maken voor je onderwijsinstelling: kies hier ‘Inholland’
  Vervolgens log je in met je eigen inholland username en wachtwoord.

Het is belangrijk dat uitnodiging voor een beoordeling vanuit het juiste boekje verstuurd worden. Formulieren kunnen later niet verplaatst worden.

 • Alle toetsen staan beschreven in het examenprogramma dat je kunt vinden op studiegids.verloskunde-academie.nl onder het kopje ‘Toetsing’.
 • Voor elk semester is een boekje in Scorion. Je stuurt een uitnodiging vanuit het boekje dat hoort bij het semester waaronder de toets in het examenprogramma staat.
 • Een herexamen laat je dus ook vanuit het originele boekje beoordelen
 • Uitzonderingen zijn:
  • Baringen: deze laat je voor de hele studie aftekenen vanuit het boekje ‘Registratie Baringen’
  • Voor alle stages (cohort 2014 en later) is een eigen boekje per stage. Cohort 2013 laat zijn stages beoordelen vanuit het boekje waar de stage in valt.
 •  Ga links onderin naar het tabblad ‘boekjes’
 •  Zorg dat je op het niveau ‘ingevoegde boekjes’ staat
 •  Kies in het menu ‘invoegen’ voor de optie ‘invoegen boekje’
 •  Selecteer uit het keuzemenu het juiste boekje (zie vorige vraag) en klik op ‘ok’
 •  Staat het juiste boekje niet in je keuzelijst? Laat het weten aan Functioneel Beheer.

In Scorion zie je de boekjes die horen bij het reguliere traject. Waarschijnlijk loop jij een niet regulier traject. Je hebt vertraging of loopt juist voor ten opzichte van je startcohort.

Staat het juiste boekje niet in je keuzelijst? Laat het weten aan Functioneel Beheer.

 • Ga links onderin naar het tabblad ‘boekjes’
 • Zorg dat je het juiste boekje ingevoegd is
 • Het boekje moeten ‘open geklapt’zijn en dat niveau moet geselecteerd zijn
 • Kies in het menu ‘invoegen’ voor de optie ‘invoegen formulier’
 • Selecteer uit het keuze het juiste formulier en klik op ‘ok’
 • Staat het juiste formulier niet in je keuzelijst?
 • Laat het weten aan Functioneel Beheer.
 • Ga naar het boekje van waaruit je de uitnodiging moet versturen
 • Selecteer het beoordelingsformulier waarvoor je een docent wilt uitnodigen
 • Klik op wijzigen (het icoontje met het potlood)
 • Bij de optie ‘kies beoordelaar’ zie je een dropdownmenu met docentnamen kies hier de juiste docent en druk op toevoegen
 • Bij sommige formulieren moet je eerst zelf een deel invullen. Dat kan met de optie ‘ok en invullen’
 • Het formulier kan nu verstuurd worden met de knop ‘ok en verzenden’
 • Er opent een e-mailscherm ook hier klik je op ‘ok en verzenden’
 • Je krijgt een bevestigingsscherm dat je uitnodiging verstuurd is.
 • Zolang de docent niet begonnen is aan de beoordeling kun je de beoordeling terugtrekken door op het rode kruis te klikken. Je kunt het formulier vervolgens aan de juiste docent sturen.

Wanneer je een uitnodiging hebt verstuurd, moet dit naast het formulier waarvoor je de uitnodiging hebt gestuurd zichtbaar worden.
In de kolom ‘Voortgang’ zie je dan een icoontje van een (dichte) envelop. Als je met je cursor hierop gaat staan verschijnt het woord: ‘Uitgenodigd’.

besvestiging uitnodiging

Helaas krijg je bij het versturen van een uitnodiging aan een binnenschoolse beoordelaar soms een bouncemelding. Bij binnenschoolse beoordelaars heeft deze melding geen betekenis. De uitnodiging is gewoon aangekomen.

Bij uitnodigingen aan stagebeoordelaars heeft deze melding wel een betekenis. De uitnodiging is dan niet ontvangen door je beoordelaar. Controleer alleererst of het e-mailadres correct is en of de uitnodiging niet in de spambox terecht gekomen is.

Ga naar het boekje van waaruit je de uitnodiging moet versturen.

 • Selecteer het beoordelingsformulier waarvoor je een docent wilt uitnodigen.
 • Klik op wijzigen.
 • Bij de optie ‘kies beoordelaar’ kun je het e-mailadres van je stagebeoordelaar invoegen.
 • Bij sommige formulieren moet je eerst zelf een deel invullen dat doe je met de optie ‘ok en invullen’
 • Het formulier kan nu verstuurd worden met de knop ‘ok en verzenden’
 • Er opent een e-mailscherm ook hier klik je op ‘ok en verzenden’.
 • Je krijgt een bevestigingsscherm dat je uitnodiging verstuurd is.
 • Zoek in het boekje het formulier op waarvoor je een herinnering wilt versturen
 • Selecteer het formulier
 • Ga in het menu ‘bestand’ en kies bij het submenu ‘verzenden’ voor de optie ‘herinnering sturen’.
 • Klik op ‘ok en verzenden’

De Stageborgingscommissie nodig je pas uit aan het einde van de laatste stage van de periode waar je de EC’s voor wilt halen. Wacht eventueel even totdat alle beoordelingen van je stagebegeleider(s) afgesloten zijn. Let ook op dat je het formulier uit het juiste boekje verstuurt.

Zolang de beoordelaar niet geopend heeft, kun je de uitnodiging intrekken.

 • Zoek het formulier op in Scorion.
 • Klik op wijzigen.
 • Achter de gekoppelde beoordelaar zie je een rood teken. Klik hierop om de uitnodiging in te trekken.
 • Je kunt nu eventueel de juiste beoordelaar een uitnodiging sturen.

Het is technisch niet mogelijk om een formulier te verplaatsen. Let dus op dat je altijd vanuit het juiste boekje de uitnodiging verstuurd. In het examenprogramma dat je kunt vinden op studiegids.verloskunde-academie.nl onder het kopje ‘toetsing’ staat bij welke periode een toets hoort.

Herkansingen moeten worden verstuurd vanuit het boekje waar de toets volgens het examenprogramma bij hoort. Ongeacht in welke periode van het jaar je de herkansing maakt. Dit geldt ook voor stage’s. Als je bijvoorbeeld een week stage moet herkansen, plaats je het beoordelingsformulier voor deze week in het boekje van de periode waar je de week tekort komt om aan de eisen voor de EC’s te voldoen.

 • Ga naar het boekje waar het beoordelingsformulier bij hoort
 • Voeg indien nodig het juiste formulier in
 • Selecteer het beoordelingsformulier dat je wilt inkijken
 • Klik op wijzigen
 • Via ‘toon voorbeeld’ kun je vervolgens het digitale formulier inzien.
 • Als een docent de beoordeling afgerond heeft kun je het ingevulde formulier inzien in Scorion. Je ziet dit doordat de status van het formulier op ‘Gesloten’ staat.
 • Ga naar het boekje waar de beoordeling bijhoort
 • Selecteer het formulier dat je wilt inzien
 • Je kunt op 2 manieren het formulier inzien:
  • Ingevulde antwoorden is een samenvatting van de ingevulde antwoorden, deze is ook makkelijk printbaar via de optie afdrukken.
  • Het formulier in zijn geheel via de optie ‘ingevuld fomulier’

Je kunt alleen zelf een beoordelingsformulier verwijderen wanneer je beoordelaar nog niet begonnen is met het beoordelen.

 • Selecteer in het juiste boekje het formulier wat je wilt verwijderen door het formulier aan te vinken
 • Klik bovenaan in het menu op Bewerken
 • Klik op verwijderen
 • Klik op Oke

Indien je de beoordeling niet zelf kunt verwijderen maar deze wel verwijderd moet worden, laat het dan weten aan Functioneel Beheer.

Bij sommige Scorionformulieren is het verplicht een bestand te koppelen aan de uitnodiging voor een beoordeling. Bijvoorbeeld bij het portfolio. Dit doe je als volgt:

 • Ga vanuit het scherm beoordeling wijzigen, waar je de beoordelaar kiest en uitnodigt, naar het 2e tabblad, Koppelen.
 • Klik op de knop Bestand(en) toevoegen.
 • Het bestand wat je hebt geupload zou nu in de linkerlijst moeten voorkomen.
 • Selecteer het bestand / de bestanden die je wilt koppelen in de linkerlijst en haal deze naar de rechterlijst door op de knop het het pijltje naar rechts te klikken.
 • Je kunt nu de uitnodiging versturen door op ‘Ok en verzenden’ te klikken.

Soms wordt je gevraagd een document te uploaden in Scorion.
Dit hoef je niet te doen als het om een beoordeling (van een product) gaat, omdat in dit geval het document wordt gekoppeld aan je uitnodiging voor de beoordeling.

Een los document uploaden moet bijvoorbeeld wel in het geval van het samenwerkingsformulier voor stage. Dit gaat als volgt:

 • Ga linksonder in Scorion naar ‘Mijn documenten’.
 • Klik eventueel op een map waarbinnen je het document wilt plaatsen, als dit van toepassing is.
 • Klik linksboven in de menubalk op Bestand – Nieuw – Bestand.
 • Klik op de knop ‘Bestanden kiezen’ en kies het bestand wat je wilt uploaden.
 • Je ziet nu de voortgangsbalk binnen Scorion vullen, klik hierna rechtsonder in het venster op ‘Ok’.
 • Je ziet nu het bestand staan in Scorion.

Het is een bekend probleem dat op kleinere schermen een deel van Scorion soms niet zichtbaar is.
De knoppen rechts  naast de formulieren om een beoordeling in te zien, of om deze te wijzigen vallen dan weg.

Je kunt echter ook op een andere manier dezelfde acties doen op een kleiner scherm:

Formulier bekijken: 

 • Vink het formulier wat je wilt bekijken aan.
 • Klik bovenaan in de menubalk op Bekijken
 • Klik op ‘Ingevuld formulier’ of ‘Ingevulde antwoorden’.

Formulier wijzigen:

 • Vink het formulier wat je wilt wijzigen aan.
 • Klik bovenaan op het icoontje met het potlood, of klik op Bewerken, en vervolgens op wijzigen.

Het kan gebeuren dat je in geen enkel boekje beoordelingsformulieren terug kan vinden. Dit betekent niet dat deze niet meer bestaan, maar dat er iets mis gaan met de weergave van de formulieren. Dit kun je herstellen door de weergaveinstellingen te resetten. Dit kun je doen door bij de knoppen onder de kolomkoppen op het kruisje te klikken:

Vragen over het Cijfersysteem

 • De resultaten van alle beoordelingen worden verwerkt in het studievolgsysteem
 • Je kunt de je studievoortgang inzien via: cijfers.verloskunde-academie.nl
 • Je moet inloggen met je studentennummer en een wachtwoord die je ooit zelf gekozen hebt. Als je nog nooit hebt ingelogd in dit systeem moet je je account nog activeren met een activeringscode die je aan het begin van je studie hebt ontvangen per mail. Deze inloggegevens zijn dus niet gekoppeld aan je inholland-account!
 • Je komt binnen op een hoofdpagina waar je per leerjaar kunt zien hoeveel credits je behaald hebt.
 • Je kunt klikken op een leerjaar om de onderliggende onderdelen te zien
 • Je ziet nu alle onderdelen waarvoor je EC’s kunt behalen:
  • Wit: Onderdelen waar nog geen resultaten voor behaald zijn.
  • Rood: Resultaten behaald, maar nog niet aan alle voorwaarden voldaan.
  • Groen: Onderdeel is behaald.◦Je kunt links op het pijlte klikken om een onderdeel uit te klappen en de onderliggende resultaten te zien.
 • Je ziet hier:
  • De toets
  • De datum waarop het resultaat behaald is
  • Het resultaat
  • De geldigheidsduur
 • •Is het overzicht niet correct of niet compleet? Meld je dan in eerste instantie bij het studiesecretariaat. Zij kunnen het dan nakijken en eventueel corrigeren.

Als je sommige leerjaren dubbel in het cijfersysteem ziet staan, dan is er een resultaat foutief geregistreerd door het secretariaat. Meldt je bij de secretaresse van jouw jaar om dit te laten corrigeren.

  Omdat in de cijferapp het programma per leerjaar van 60 credits weergegeven wordt, staan de resultaten voor project PM altijd bij het derde studiejaar. Alle resultaten voor minoronderdelen staan weergegeven onder het vierde leerjaar.
Serviceportal

Wanneer een antwoord op een van onderstaande vragen onduidelijk is, of wanneer je vraag er niet tussen staat, stel je vraag dan aan Functioneel Beheer.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3,83 out of 5)
Laden...
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie