De Deelmedezeggenschap (DMR) voert binnen AVAG de taken uit van de opleidingscommissie (WHW).
De DMR heeft als doel om de directie te adviseren over de totale onderwijsuitvoering.

De Deelraad:

  • adviseert over inhoud, samenhang, kwaliteit, organisatie, uitvoering en studeerbaarheid van het programma aan de curriculumcommissie en het opleidingsmanagement;
  • adviseert (on)gevraagd aan de directeur, conform de WHW.
  • met betrekking tot de OER heeft de OC de volgende taken:
    • al dan niet instemmen op een aantal onderdelen van de OER (zie WHW 9.18)
    • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER, en
    • advies uit te brengen op de onderdelen waarop geen instemmingsrecht geldt.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Laden...