In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden (ziekte, een functiebeperking, familieomstandigheden, persoonlijke problemen, zwangerschap) die van invloed zijn op de studie (progressie) van de student. In dat geval is het belangrijk dat de student dit zo spoedig mogelijk meldt bij de studentendecaan. Alleen dan kunnen de bijzondere omstandigheden worden meegewogen als een bindend studieadvies (BSA) dreigt. Het bindend studieadvies kan uitgesproken worden aan het einde van het eerste of tweede studiejaar als de propedeuse nog niet behaald is.

Verder kunnen studenten terecht bij de studentendecaan voor vragen / advies betreffende bijvoorbeeld:

  • verlenging van tentamentijd, op grond van dyslexie, een functiebeperking of (in sommige gevallen) een niet-Nederlandse vooropleiding;
  • financiën;
  • informatie studiefinanciering;
  • studievaardigheden;
  • studie-en beroepskeuze;
  • wet- en regelgeving;
  • bezwaar en beroep.

NB: Studenten worden altijd verzocht bij bijzondere omstandigheden contact op te nemen met de decaan.

Alle gesprekken met een studentendecaan zijn vertrouwelijk. Zonder toestemming zal een studentendecaan geen informatie doorgeven aan derden.

Studenten van de VAA kunnen gebruik maken van het decanaat van Inholland, locatie Haarlem.

Neem contact op voor een afspraak (let op: kies in de afsprakentool bij ‘’locatie’’ voor: Haarlem) of stuur een mail naar decanaat.haarlem@inholland.nl

Tip: als het niet mogelijk is om naar Haarlem te komen, vraag om een telefonische afspraak.

Studenten van de VAG kunnen terecht bij de studentendecanen van Hanze Student Support van de Hanzehogeschool Groningen. Zie ook Moodle voor de actuele adresgegevens en bereikbaarheid.

Studentendecanaat / Hanze Success Centre
Zernikeplein 7, Kamer B1.182
9747 AS GRONINGEN
T: 050 595 4028 / E: hanzestudentsupport@org.hanze.nl/www.hanze.nl/hss
Aanwezig: maandag t/m vrijdag, telefonisch bereikbaar van 10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)

Laden...