Voor talentvolle en gemotiveerde studenten biedt AVAG twee extracurriculaire trajecten aan:

  1. Studentassistentschap
  2. Honourstraject wetenschap

Studentassistent

De studenten met een afgeronde propedeusefase en interesse voor lesgeven kunnen studentassistent (SA) worden. Zij worden opgeleid om bij jongerejaars vaardigheidslessen te verzorgen in samenwerking met een docent.

Tweedejaars studenten kunnen student-assistent worden voor VHO-lessen in jaar 1. Bij de selectie gelden de criteria: geen/nauwelijks studie-achterstand en voldoende beoordelingen voor VHO. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt loting plaats. De tweedejaars student-assistenten kunnen in hun derde jaar doorgaan met het student-assistentschap voor de VHO-lessen aan studenten in jaar 2.

De studenten die starten met het student-assistentstchap worden in september getraind. De tweedaagse training wordt gegeven op de locaties Amsterdam en Groningen, door docenten. In de training komen onderwerpen aan de orde als de voorbeeldrol van de student-assistent, betekenisvol leren, feedback geven en coaching.

De student verbindt zich aan een vooraf vastgesteld aantal uren VHO als student-assistent. Dit om voldoende oefenmogelijkheden te bieden als student-assistent, anderzijds om de continuïteit van het onderwijs te garanderen. De tweedejaars student-assistenten starten in oktober, hun inzet loopt door tot half mei, met uitzondering van de weken dat zij zelf stage lopen. De derdejaars student-assistenten kunnen vanaf september tot en met juni worden ingezet, ook weer op de momenten dat zij geen stage lopen.

De studenten worden via het flexbureau van VUmc betaald voor de uren die zij worden ingezet in het VHO onderwijs.

Contactpersonen zijn de docenten Annemiek Willemsen (Amsterdam) en Meta Berrelkamp (Groningen).

 

Honourstraject 

Het honourstraject biedt studenten, naast het reguliere bachelorprogramma, een programma met verdieping en verbreding van academische vaardigheden en wetenschappelijke kennis. Er is een honourstraject voor jaar 2 en 3 en een honourstraject voor jaar 4. Beide trajecten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

  • Het honourstraject voor jaar 2 en 3 omvat 15 EC en bestaat uit twee onderdelen:
    • Keuzemodules aan een universiteit met een omvang van in totaal minimaal 10 EC. Vakken waar AVAG-studenten zich voor kunnen inschrijven zijn onder andere de modules binnen het honoursprogramme van de VU/ UvA. Deze modules staan open voor Amsterdamse én Groningse studenten. Tevens kunnen bijvakken gevolgd worden bij diverse universiteiten.
    • Een groepsopdracht van 5 EC. Voor deze groepsopdracht kies je een complex vraagstuk in de geboortezorg of, breder, de gezondheidszorg. Binnen de groepsopdracht krijgen studenten de mogelijkheid om enkele symposia en een congres te bezoeken en gastsprekers uit te nodigen. De groepsopdracht wordt mondeling en schriftelijk gepresenteerd.

Het honoursprogramma brengt geen extra kosten met zich mee. Er is voor de honoursstudenten een budget om de groepsopdracht voor te bereiden.

  • Het honoursprogramma van jaar 4 omvat een vervolgmodule van de master Evidence Based Practice, ter grootte van 6 EC. Dit honoursprogramma is te volgen in de tweede helft van jaar 4, als je in de eerste helft van jaar 4 de minor Evidence Based Practice hebt gevolgd.

Het gevolgde honoursprogramma met de bijbehorende extra EC wordt vermeld op het getuigschrift en beschreven in het diploma-supplement behorende bij het getuigschrift, mits volledig doorlopen en behaald.

 

Zie onderstaande link voor een verdere beschrijving van het honourstraject.

Honourstraject wetenschap voor cohort 2014 en later

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *