Voor talentvolle en gemotiveerde studenten biedt AVAG twee extracurriculaire trajecten aan:

  1. Studentassistentschap
  2. Honourstraject wetenschap

Studentassistent

De studenten die alle VHO-toetsen van studiejaar 1 hebben behaald en interesse hebben voor lesgeven, kunnen student-assistent (SA) worden. Wanneer er meer studenten dan nodig zich aanmelden voor het SA, worden diegenen met de meeste EC gekozen.

De student-assistenten worden in september getraind. Deze training bestaat uit 1 dagdeel. In de training komen onderwerpen aan de orde zoals de voorbeeldrol van de student-assistent, betekenisvol leren, feedback geven, grenzen aangeven en coaching.

Wij vragen van de SA dat zij het student-assistentschap beschouwen als een echte baan. Dit betekent dat zij zich aan dezelfde afspraken dienen te houden als bij hun eigen baan. Het student-assistentschap biedt goede financiële vergoeding en leermomenten zoals het herhalen van medische vaardigheden.

De tweedejaars student-assistenten kunnen in hun derde en vierde studiejaar doorgaan met het student-assistentschap voor de VHO-lessen aan studenten in studiejaar 2.

Het uitgangspunt is dat stages en onderwijs van de SA niet in het geding komen door het studentassistentschap. Dit betekent dat de SA niet verplicht zijn zich beschikbaar te stellen.

De SA van AVAG worden geregistreerd en betaald door ASA Campus. Nikée Lassche is de contactpersoon van ASA Campus.

Contactpersonen binnen AVAG zijn de docenten Annemiek Willemsen (Amsterdam) en Meta Berrelkamp (Groningen).

 

Honourstraject 

Het honourstraject biedt studenten, naast het reguliere bachelorprogramma, een programma met verdieping en verbreding van academische vaardigheden en wetenschappelijke kennis. 

  • Het honourstraject voor jaar 2 en 3 omvat 15 EC en bestaat uit twee onderdelen:
    • Keuzemodules aan een universiteit met een omvang van in totaal minimaal 10 EC. Er kunnen diverse bijvakken gevolgd worden bij verschillende universiteiten.
    • Een groepsopdracht van 5 EC. Voor deze groepsopdracht kies je een complex vraagstuk in de geboortezorg of, breder, de gezondheidszorg. Binnen de groepsopdracht krijgen studenten de mogelijkheid om enkele symposia en een congres te bezoeken en gastsprekers uit te nodigen. De groepsopdracht wordt mondeling en schriftelijk gepresenteerd.

Het honoursprogramma brengt geen extra kosten met zich mee. Er is voor de honoursstudenten een budget om de groepsopdracht voor te bereiden.

Het gevolgde honoursprogramma met de bijbehorende extra EC wordt beschreven in het diploma-supplement behorende bij het getuigschrift, mits volledig doorlopen en behaald. Indien de student de opleiding incl. het gevolgde honoursprogramma binnen de nominale tijd afrondt, wordt het honoursprogramma vermeld op het getuigschrift.

 

Zie onderstaande link voor een verdere beschrijving van het honourstraject.

Honourstraject wetenschap voor cohort 2014 en later

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie