Houd in elke stageperiode je verrichtingen bij, zodat je aan het einde van de opleiding aan kunt tonen dat je voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Alle verrichtingen dienen door de opleider in Scorion te worden geparafeerd.

Zie hieronder de tabel voor het totaal aantal te behalen verrichtingen gedurende de opleiding en de omschrijving van de verrichtingen. Ook is er een PDF-versie. Streefaantallen voor het aantal te behalen verrichtingen per stage kun je vinden in dit overzicht (PDF).

Verrichting Totaal Minimum aantal verrichtingen hbo-bachelor conform besluit opleidingseisen 2008
Preconceptie advies

Het betreft het preconceptie advies dat door de student wordt gegeven. Dit advies kan plaatsvinden tijdens het kinderwensspreekuur, bij het afsluiten van het kraambed of tijdens revisie post partum. Het advies dient cliëntgericht te zijn. Wanneer de stage biedende instelling geen kinderwensspreekuur heeft is het aan de student om toch deze preconceptie adviezen uit te voeren.

10
Prenataal
Intake anamnese en onderzoek

Het betreft de uitgevoerde intakes waarbij de student de gehele anamnese heeft uitgevraagd.

50
Fysiologische prenatale controles

Het betreft de zwangerschapscontroles en consulten tijdens de fysiologisch verlopende zwangerschap waarbij de student het gesprek heeft gevoerd, verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald

300
Pathologische prenatale controles

Het betreft de zwangerschapscontroles tijdens de pathologisch verlopende zwangerschap waarbij de student het gesprek heeft gevoerd, verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald.

150
Nataal
Fysiologisch onder begeleiding van de student gestarte partus in de zelfstandige verloskundige praktijk

 

A)    Een vaginale partus, waarbij in principe de ontsluiting, uitdrijving, het nageboortetijdperk en post placentaire tijdperk door de student zijn begeleid.

B)    Dit ongeacht of deze partus geëindigd is in een vaginale kunstverlossing en/of een manuele placentaverwijdering.

C)    Bij een vaginale kunstverlossing die voldoet aan het criterium A en B hoeft het hoofdje niet te zijn “aangepakt” door de student om mee te tellen.

Waarvan thuis voltooid

Een partus telt als thuispartus als de student daadwerkelijk de partus begeleid in de thuissituatie van de cliënt of in een omgeving waarbij de organisatie rondom een bevalling te vergelijken is met een thuissituatie.

 

Cave:

Partus die de student start maar niet afmaakt mag de student niet meetellen als verrichting!

 

30

 

 

 

 

 

 

 

8/30

Overige partus

A)    Een vaginale partus, waarbij in principe de ontsluiting, uitdrijving, het nageboortetijdperk en post placentaire tijdperk door de student zijn begeleid.

B)    Dit ongeacht of deze partus geëindigd is in een vaginale kunstverlossing en/of een manuele placentaverwijdering.

C)    Bij een vaginale kunstverlossing die voldoet aan het criterium A en B hoeft het hoofdje niet te zijn “aangepakt” door de student om mee te tellen.

Cave:

Partus die de student start maar niet afmaakt mag de student niet meetellen als verrichting!

Partus totaal 60
Actieve deelname partus gemelli

Het betreft een partus van een gemelli waarbij de student de ontsluiting en/of uitdrijving heeft begeleid.

1
Actieve deelname partus stuitligging

Het betreft een partus van een stuitligging waarbij de student de ontsluiting en/of uitdrijving heeft begeleid.

1
Zetten episiotomie:

Het betreft de episiotomieën die door de student zijn uitgevoerd.

5*
Hechten volledige episiotomie:

Het betreft de episiotomieën die door de student zijn gehecht.

5*
Hechten ruptuur:

Het betreft de rupturen die door de student zijn gehecht.

5
Neonatus: algemeen onderzoek

Het betreft het algemeen onderzoek van de neonaat dat door de student is uitgevoerd.

40
Postnataal
Kraambedcontroles:

Het betreft de postnatale controles waarbij de student het gesprek (voor een belangrijk deel) heeft gevoerd en de student verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald.

120
Evaluatie van zorg:

Het betreft de evaluatie van zorg waarbij de student het gesprek heeft gevoerd, verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald

Als een preconceptie advies tijdens de ‘evaluatie van de zorg’ wordt gegeven dan kan deze verrichting apart vermeld worden bij ‘preconceptieadvies’.

20

*Er mogen maximaal 2 episiotomieën in simulatiesetting gezet en gehecht worden. Voor de epi-procedure wordt verwezen naar de stagehandleiding jaar 4. Daarin wordt de volledige procedure uitgelegd.