De opleiding kent één examencommissie. De examencommissie voert de wettelijk vastgelegde taken van een examencommissie uit. De taken en bevoegdheden van de examencommissie staan beschreven in artikel 7.12b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De examencommissie bestaat uit vier leden van beide locaties samen en een extern lid. De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

De examencommissie beoordeelt of de opleiding voldoet aan de onderwijs- en examenregeling van de opleiding (OER) en borgt het eindniveau van de student die afstudeert. Daarnaast heeft de examencommissie een taak in de borging van de toetsorganisatie en kwaliteit van de toetsen. Zij stelt hiertoe richtlijnen op ter beoordeling en vaststelling van de toetsen en de uitslagen ervan.

Meer informatie

Op de Moodle-pagina van de examencommissie is meer informatie te vinden over de examencommissie.

Voor medewerkers is op de AVAG Home pagina van de examencommissie meer informatie te vinden.

Contact

De examencommissie is bereikbaar via: examencommissie.avag@inholland.nl

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 1,00 out of 5)

Laden...