Welkom op de AVAG studiegids 2016-2017

Beste verloskunde studenten,

Voor de eerstejaars: Van harte gefeliciteerd! Je bent aangenomen op de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, kortweg AVAG, en je gaat starten met de opleiding.

Je hebt een keuze gemaakt voor Amsterdam (VAA) of Groningen (VAG). De locatie verschilt en de docenten verschillen. Maar de overeenkomsten zijn groot: je volgt hetzelfde studieprogramma, je treft een prettige kleinschalige studieomgeving en de sfeer is open en goed.

Het begin van een nieuwe studie is bijzonder: hoe zullen je medestudenten, de docenten en de sfeer op de opleiding je bevallen? Hoe ga je de eerste stage ervaren, waarin je voor het eerst contact maakt met je nieuwe beroep? In het begin is alles nieuw, nieuwe leerstof, nieuwe onderwijs- en toetsvormen. In je introductieweek nemen we ruimschoots de tijd om je wegwijs te maken in de opbouw van het programma, de belangrijkste mijlpalen en de keuzemogelijkheden. Ook maak je al snel kennis met je studieloopbaancoach.

Voor de tweede en derdejaars studenten: Je hebt het eerste jaar net achter je gelaten, of bent al wat verder gevorderd in je studie. Een nieuw studiejaar staat voor de boeg. Je zult je misschien verheugen op nieuwe studieonderdelen, de vaardigheidslessen, het toenemend aantal weken stage, en het onderzoek.

Voor de vierdejaars studenten: Je begint (hopelijk) aan je laatste jaar. Je bent het laatste jaar van het “oude” curriculum. Dit curriculum is net zo up-to-date en uitdagend als het curriculum dat we aan de eerste tot en met derdejaars geven, en we geven het met dezelfde bevlogenheid.

Je bereikt de allerbelangrijkste mijlpaal, je eindstage, waarin je kunt laten zien dat je de verantwoordelijkheid als verloskundige aan kunt.

 

We spannen ons maximaal in om je een goed en leerzaam studiejaar te bieden. En daarnaast besteden we aandacht aan alles wat er gebeurt in de geboortezorg. Regelmatig discussiëren gasten uit de geboortezorg met ons, studenten en medewerkers, over de veranderingen die in de geboortezorg gaande zijn.

Jouw mening over het programma vinden we heel belangrijk. De resultaten van de onderwijsevaluaties en nationale studentenenquête (NSE) geven ons elk jaar weer belangrijke informatie om het onderwijsprogramma en de onderwijsorganisatie te verbeteren. Tussen de jaarvertegenwoordiging en de opleidingsmanagers van Amsterdam en Groningen is er zeer regelmatig contact.

De studiegids die je hier in handen hebt, dient als wegwijzer voor de opleiding. Het bevat een overzicht van het onderwijs van de vier studiejaren en geeft informatie over de opleiding, de mijlpalen, en de keuzemomenten. Ook de regelgeving (vastgelegd in het OER, het onderwijs- en examenreglement) waarmee je te maken hebt als student van AVAG, staat in de studiegids beschreven. Lees de gids door, zodat je weet wat de regelgeving inhoudt en waar je iets kunt terugvinden als je het nodig hebt. Bij de start van het nieuwe studiejaar zullen wij jullie ook mondeling de opbouw van de jaren nog eens duidelijk uitleggen.

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen wenst je een heel inspirerende opleidingstijd toe.

 

Namens alle medewerkers,

Gea Vermeulen, directeur

Wilma Hendriks, opleidingsmanager Amsterdam

Monique den Arend, opleidingsmanager Groningen