Welkom op de AVAG studiegids 2017-2018

Beste verloskunde studenten,

 

Voor de eerstejaars: Van harte gefeliciteerd! Je bent aangenomen op de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, kortweg AVAG, en je gaat starten met de opleiding.

Je hebt een keuze gemaakt voor Amsterdam (VAA) of Groningen (VAG). De locatie verschilt en de docenten verschillen. Sommige keuzemogelijkheden vind je in Groningen en andere in Amsterdam. Maar de overeenkomsten zijn groot: Je volgt hetzelfde onderwijsprogramma, je treft een kleinschalige studieomgeving en de sfeer is open en goed.

Het begin van een nieuwe studie is bijzonder en misschien wel spannend. Hoe zullen je medestudenten, de docenten en de sfeer je bevallen? Hoe ga je de eerste stage ervaren, is het beroep van verloskundige inderdaad wat je je ervan hebt voorgesteld?

In het begin is alles nieuw, nieuwe leerstof en nieuwe onderwijs-en toetsvormen. We nemen ruimschoots de tijd om je wegwijs te maken in de opbouw van het programma van het eerste jaar en over de jaren heen, de belangrijkste mijlpalen en de keuzemogelijkheden. Je maakt al snel kennis met je studieloopbaancoach.

Het tempo van de studie is hoog. In vier jaar tijd word je opgeleid voor een zeer verantwoordelijk beroep. Naast de medische kennis en de medisch-technische vaardigheden wordt de public health, het bevorderen van de gezondheid, steeds belangrijker. Ook kennis van de organisatie van de gezondheidszorg en wetenschappelijke vaardigheden zijn onontbeerlijk om een goede verloskundige te kunnen zijn.

Tegenover de pittige studie staat dat de voldoening groot is. Je bent straks, met de best mogelijke kennis, in staat om vrouwen te begeleiden bij hun zwangerschap en bevalling en hen te stimuleren in hun keuzes en kwaliteiten als aanstaand ouder.

 

Voor de tweede en derdejaars studenten: Je hebt het eerste jaar net achter je gelaten, of je bent al wat verder gevorderd in je studie. In je stages leer je steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Je wordt beoordeeld op steeds grotere en complexere onderdelen van de verloskundige zorg. De theoretische verloskundige modules gaan door, en daarnaast worden samenwerken en organiseren, de public health en de wetenschap prominente onderdelen van je studieprogramma.

 

Voor de vierdejaars studenten: Je begint (hopelijk) aan je laatste jaar. Je volgt eerst voor een langere tijd een minor buiten de verloskunde opleiding, en maakt kennis met andere studenten en kennisdomeinen, die voor de verloskunde wel heel belangrijk zijn. Je volgt je stage in de public health, in Nederland of in het buitenland. Je bereikt je allerbelangrijkste mijlpaal, je verloskundige eindstage, waarin je kunt laten zien dat je de verantwoordelijkheid als zelfstandig verloskundige aan kunt. In en aan het einde van het laatste jaar kijken we in twee transitieweken nog wat verder vooruit: hoe ga je je leiderschap in de verloskunde inzetten.

We spannen ons maximaal in om je een goed en leerzaam studiejaar te bieden. Daarnaast besteden we aandacht aan alles wat er in de geboortezorg gebeurt. Vanaf dit jaar gaan studenten samen met ons die discussies organiseren, met gasten uit het werkveld.

Jouw mening over het programma vinden we heel belangrijk. De resultaten van de onderwijsevaluaties en de nationale studentenenquête (NSE) geven ons elk jaar weer belangrijke informatie om het onderwijsprogramma te verbeteren. Tussen de jaarvertegenwoordigers en de opleidingsmanagers van Amsterdam en Groningen is er zeer regelmatig contact. Afgelopen jaar is de studenttevredenheid gestegen naar een 3,8 op de schaal van 5. Dat willen we graag zo houden en liefst verder verbeteren.

De studiegids die je nu hebt geopend, dient als wegwijzer voor de opleiding. Het bevat een overzicht van de vier studiejaren, met de mijlpalen en keuzemomenten. Ook de regelgeving (vastgelegd in het OER, het onderwijs- en examenreglement) waarmee je te maken hebt als student van AVAG, staat in de studiegids beschreven. Lees de gids goed door, zodat je weet wat de regelgeving inhoudt en waar je iets kunt terugvinden als je het nodig hebt. Aan de start van elk studiejaar herhalen we ook mondeling hoe het studiejaar eruit ziet en hoe dit past in het geheel van de studie, zodat je een goed overzicht houdt.

Wij wensen je een heel inspirerende studietijd toe.

 

Namens alle medewerkers,

Gea Vermeulen, directeur

Wilma Hendriks, opleidingsmanager Amsterdam

Monique den Arend, opleidingsmanager Groningen

Ank de Jonge, universitair hoofddocent en coördinator Midwifery Science