AVAG heeft met ingang van september 2016 twee raden van advies (Amsterdam en Groningen). Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over algemene en lange termijn ontwikkelingen in de geboortezorg en de vertaling daarvan op het gebied van de strategie van AVAG, het onderwijs, het onderzoek en een leven lang leren. De raden van advies zijn multidisciplinair samengesteld. De leden komen uit de groepering van relevante stakeholders (Hoogleraren en bestuurders in de geboortezorg). De input van de raad van advies wordt ook gebruikt bij het bewaken van de actualiteit van het onderwijs.

Tot 2016 werd deze rol vervuld door de strategische adviesraad.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...