Studieloopbaanbegeleiding (SLB) oud curriculum

Studenten van Cohort 2013 zijn gebonden aan het programma van het oude curriculum waarin de studieloopbaancoach nog studieloopbaanbegeleider heette.

De begeleiding van de SLB’er spitst zich toe op de laatste fase van de opleiding. Er zijn geen vaste bijeenkomsten meer. Studenten worden individueel begeleid door hun SLB’er.

In het afstudeerjaar schrijven de studenten twee maal een portfolio waarin ze reflecteren op de competenties waarover ze in voldoende mate moeten beschikken om te kunnen afstuderen.

 

Portfolio

In het afstudeerjaar (oude curriculum) wordt een portfolio geschreven.  Dit bestaat uit twee delen: een ontwikkelingsdeel en een beoordelingsdeel. De student beschrijft hierin de stand van zaken in haar studievoorgang en reflecties op haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en geeft aan wat haar sterke en zwakke punten zijn. Ze onderbouwt deze beschrijvingen met relevant bewijsmateriaal.

 

Intervisie

Studenten in het oude curriculum hebben de mogelijkheid om intervisie te volgen in het jaar waarin ze afstuderen. Deze intervisie wordt aan het begin van het studiejaar gepland en studenten kunnen hierop instappen.

 

Het Criteriumgerichte interview (CGI)

Als alle studieonderdelen behaald zijn, heeft de student een eindgesprek (CGI) waarin twee beoordelaars haar bevragen op haar competenties als beginnend beroepsbeoefenaar.

In de afstudeerfase wordt het vier ogen principe consequent toegepast bij de beoordeling van het portfolio en het CGI.

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Laden...