Houd tijdens alle stageperiodes de bijgewoonde activiteiten bij. In tabel 1 staan de activiteiten die tijdens de stages bijgewoond dienen te worden, inclusief de totaal te behalen aantallen. Daarnaast is vermeld in welke stage de activiteiten gedurende je stage het beste behaald kunnen worden. Laat bijgewoonde en uitgevoerde activiteiten door de stageopleider aftekenen op de Aftekenlijst activiteiten (PDF). Aan het einde van je stage laat je de activiteiten valideren in Scorion door je opleider. De activiteiten kunnen ook in andere (niet aanbevolen) stageperiodes worden bijgewoond en afgetekend.

Tabel 1. Overzicht activiteiten stage

Activiteiten stage   1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.2 Totaal te behalen Bewijslast
  Domein                
Bijwonen 13-wekenecho, SEO of GUO Prenatale screening/ diagnostiek x x x x x 2 Aftekenlijst
Volgen zwangere bij opname in zwangerschap Prenataal x x x x 1 Aftekenlijst
Volgen kind en zijn ouders bij pathologie kind na partus Pediatrie/ Postnataal x x x x 1 Aftekenlijst
Volgen kind en zijn ouders na partus  Pediatrie/ Postnataal x x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen Dopplerflow Prenatale screening/ diagnostiek x x x 2 Aftekenlijst
Beoordelen CTG antenataal volgens FIGO-richtlijn* Prenataal x x x x 30 Aftekenlijst
Beoordelen CTG nataal volgens FIGO-richtlijn* Nataal x x x x 50 Aftekenlijst
Bijwonen sectio caesarea Nataal x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen OK direct postpartum (manuele placenta/totaalruptuur/etc.) Nataal x x x x 1 Aftekenlijst
Herkennen van 3e of 4e graads perineumletsel Nataal x x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen uitwendige versie Prenataal x x x x 1 Aftekenlijst
Het centrum voor jeugd en gezin x 1 dagdeel Aftekenlijst
Bijwonen monodisciplinair overleg over de samenwerking en organisatie

(praktijkoverleg, coöperatie, kring)

x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen multi- of interdisciplinair overleg

(VSV, kraamzorg/JGZ/ambu/HA)

x x x x 2 Aftekenlijst
Bijwonen PAN x x x x 1 Aftekenlijst
Bijwonen onderwijsactiviteit in de stagesetting x x x x 2 Aftekenlijst

*Deze aantallen gelden vanaf cohort 2018. Voor cohort 2017 en eerder geldt voor beide items 10x.