De interne studieadviseur heeft een gedegen kennis van het curriculum en van het OER en is daarom goed in staat afwijkende studietrajecten te beoordelen. Wanneer studenten vanwege persoonlijke omstandigheden een individueel studietraject zullen doorlopen zal het plan van aanpak, dat voor dit traject gemaakt dient te worden, altijd door de eigen Studieloopbaan Begeleider/Coach en de interne studieadviseur moeten worden goedgekeurd alvorens het plan ter goedkeuring voorgelegd mag worden aan de examencommissie.
Meer informatie over de procedure ‘individueel afwijkend studietraject’, de inhoud en opbouw van het plan van aanpak staat op Blackboard en in de studiegids Artikel 2.10 (Procedure (tussentijdse) uitschrijving) van het OER.

De interne studieadviseur is voor de locatie Amsterdam:
Linda Martin
Intern studieadviseur, Docent, onderzoeker AVAG

T: +31 (0)20 5124562 of 06021115515
E: Linda.Martin@inholland.nl
Doorgaans aanwezig op ma, di, do

De interne studieadviseur is voor de locatie Groningen:

Marianne van den Hof-Boering
Intern studieadviseur, Docent AVAG

T: +31 (0)50-2071900
E:  Marianne.vandenHofBoering@inholland.nl
Doorgaans aanwezig op ma, di, do en vrij