Naam onderwijseenheid  Doorlopende Stage
Studiejaar  1
Duur in weken  gedurende het hele schooljaar
Studielast  3 EC
Contacttijd  nvt
beschrijving van de stage
In deze stage wordt de basis gelegd voor cliëntgerichte zorg, voor continuïteit van zorg, een normale (fysiologische) benadering van de zwangerschap en voor de samenwerking met andere disciplines.
Studenten volgen gedurende het studiejaar één cliënt. De cliënt doorloopt het hele proces van zwangerschap, geboorte en kraambed, de student observeert de cliënt daarbij in haar omgeving.  De student maakt kennis met de psychosociale veranderingen die plaatsvinden tijdens de transitie naar  ouderschap. Daarnaast maakt zij vanuit het perspectief van de cliënt kennis met alle elementen van de verloskundige keten: contacten die de cliënt heeft met zorgverleners die direct betrokken zijn bij de verloskundige zorg als ook contacten daaromheen, zoals bijvoorbeeld zwangerschapseducatie, maatschappelijk werk, fysiotherapie, centra voor jeugd en gezin. Door middel van opdrachten worden de ervaringen vanuit de stage met de theorie in de modules geïntegreerd.
Organisatie
Studenten gaan zelf, in hun eigen sociale netwerk, op zoek naar een zwangere die zij kunnen volgen. Dit geeft hen enige mate van vrijheid in de invulling van hun stage. Een folder en een stageboekje geven de zwangere en haar zorgverlener inzicht in de activiteiten die aan deze vorm van stage verbonden zijn. Voor studenten die geen zwangere in hun netwerk vinden, vraagt AVAG stagebiedende praktijken in de regio hun clientèle te enthousiasmeren voor deelname. Het is in principe niet de bedoeling dat studenten zelf praktijken benaderen.
Verbinding theorie en praktijk
 In iedere module is er één bijeenkomst in werkgroepverband gepland om ervaringen en opdrachten gekoppeld aan de doorlopende stage te bespreken

 terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...