Naam onderwijseenheid  De verloskunde in vogelvlucht
Onderwerp  Een algemeen overzicht van de verloskunde
Studiejaar  1
Duur in weken  4
Studielast  4 EC
Contacttijd  64 uur
Beschrijving van de module
In deze eerste module wordt kennis gemaakt met alle zorgdomeinen waarin verloskundigen werkzaam zijn: de preconceptionele, prenatale, natale en postnatale zorg. In al deze domeinen heeft de verloskundige bepaalde taken en verantwoordelijkheden. In vogelvlucht behandelen we de bevruchting, het ongecompliceerde verloop van een zwangerschap, de baring en de kraamperiode. Naast deze oriëntatie leert de student de opleiding kennen, evenals de docenten, de studieloopbaancoach en de studiegenoten.
Doelen van de module
De student kan:

 1. De organisatie van de verloskundige zorg, inclusief preconceptiezorg, in Nederland beschrijven.
 2. Het begrip cliëntgerichte zorg uitleggen in relatie tot zorg door verloskundige.
 3. Het begrip homeostase globaal uitleggen en van de hormonale component de menstruele cyclus, inclusief de start van de zwangerschap, beschrijven.
 4. Uitleggen welke processen plaatsvinden rondom de bevruchting en welke ontwikkeling de zygote tot aan de implantatie doormaakt.
 5. De belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste weken van de embryo-ontwikkeling in chronologische volgorde beschrijven, met nadruk op de vorming van het embryobouwplan en de belangrijkste derivaten van de kiembladen.
 6. De rol van de epidemiologie en de wetenschapsfilosofie binnen de verloskunde beschrijven.
 7. De basisprincipes van de echoscopie en het routinegebruik hiervan in de verloskunde uitleggen.
 8. Het verloop van en de begeleiding door een verloskundige van een normale (fysiologische) zwangerschap beschrijven, met extra aandacht voor leefstijladviezen rondom de zwangerschap.
 9. Het verloop van een normale (fysiologische) baring en de postnatale periode (met de nadruk op de kraamperiode) beschrijven.
 10. In een gesprek met een medestudent de basale communicatietechnieken toepassen.
 11. De theorie over leren en geheugen koppelen aan eigen studievaardigheden en de begeleiding van cliënten.
 12. Voor effectieve samenwerking in de werkgroep feedback geven en ontvangen en je rol in de werkgroep herkennen en bespreekbaar maken.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Laden...