Naam onderwijseenheid Leefstijlen onderzoeken
Onderwerp Leeronderzoek
Studiejaar 2
Duur in weken 2
Studielast  4 EC
Contacttijd  26 uur
Beschrijving van de module
Deze twee weken ga je aan de slag met het leeronderzoek. Voorbereidend op het leeronderzoek hebben jullie vorig jaar regelmatig een vragenlijst ingevuld met vragen gerelateerd aan de inhoud van de modules die jullie op dat moment doorliepen. Uit die vragenlijsten is nu een dataset samengesteld. Deze dataset vormt de basis voor jullie onderzoek in deze module.
Binnen de module doorloop je in twee weken alle stappen van het onderzoek, zoals het selecteren van een onderzoeksonderwerp, het formuleren van een onderzoeksvraag en het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan. Ondersteuning vindt plaats door middel van hoor- en werkcolleges, vaardigheidslessen en consultmomenten.
Tijdens de consultmomenten kan elk team (een groepje van drie tot vier studenten) het eigen onderzoek bespreken en van commentaar laten voorzien door de docent. Het leeronderzoek sluit af met een posterpresentatie van het onderzoek.
Doelen van de module
De student kan:

  1. Observationeel onderzoek opzetten en uitvoeren in een team.
  2. Met behulp van SPSS beschrijvende statistiek uitvoeren
  3. Met behulp van SPSS toetsende statistiek op verschillen tussen groepen uitvoeren
  4. Toetsende statistiek op relaties uitvoeren
  5. Onderzoek in een poster rapporteren
  6. Eigen onderzoek kritisch beschouwen
  7. Onderzoek van derden kritisch beschouwen

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...