Naam onderwijseenheid  De vrouw en haar hormonen
Onderwerp Metabole systemen 
Studiejaar  1
Duur in weken  4
Studielast  6 EC
Contacttijd  64 uur
Beschrijving van de module
In deze tweede module van het eerste semester wordt dieper ingegaan op de homeostase en daarbinnen de hormoonhuishouding van de vrouw in de opeenvolgende levensfases. Er wordt gewerkt vanuit de leerlijnen van de opleiding: Klinisch redeneren en handelen, Public Health, Wetenschap, Samenwerken en organiseren, en Professionaliseren.Verloskundige vaardigheid: capillaire bloedafname. Daarnaast is er een beoordeling professioneel gedrag in de werkgroep en werk je aan een opdracht literatuur zoeken.
Doelen van de module
De student kan:

 1. De rol van de hormonen bij het handhaven van de homeostase uitleggen.
 2. De effecten van een verstoorde homeostase op de fertiele levensfasen van de vrouw uiteenzetten.
 3. De fysiologie en pathofysiologie van de hypothalamo-hypofysaire gonadale as uitleggen.
 4. De fysiologie en pathofysiologie van de hypothalamo-hypofysaire schildklieras uitleggen.
 5. Verschillende stadia van stofwisseling onderscheiden en invloedfactoren hierop benoemen.
 6. De werking van de bijschildklieren en de rol van vitamine D daarin benoemen en op basis van biomarkers afwijkingen in de werking van de bijschildklieren vaststellen.
 7. De fysiologie en pathofysiologie van de glucosestofwisseling uitleggen.
 8. De kennis van (patho)fysiologie uit module 2 vertalen naar gezondheidsbevordering en ziektepreventie in de reproductieve fasen van de vrouw.
 9. Voor een verloskundig(e) probleem of vraag een onderzoeksvraag opstellen en hierbij gestructureerd naar literatuur zoeken in medische databases.
 10. Bij een bepaalde onderzoeksvraag uitleggen welk onderzoeksdesign het meest geschikt is.
 11. De opbouw van een artikel en de begrippen interne en externe validiteit van een onderzoek uitleggen. Je kunt de kennis hierover toepassen bij het kritisch beschouwen van een eenvoudig wetenschappelijk artikel.
 12. De theorie over teamrollen van Belbin toepassen op jezelf en de werkgroep.
 13. De basisprincipes van reflecteren en feedback geven en ontvangen toepassen op jezelf en medestudenten.
 14. De lichamelijke en psychische veranderingen bij de vrouw in het eerste trimester van de zwangerschap benoemen.

 

terug naar het schema

 

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...