Naam onderwijseenheid  Gezonde groei van moeder en kind
Onderwerp Psyche Gedrag Gezondheid I
Studiejaar  1
Duur in weken  4
Studielast  5 EC
Contacttijd  54 uur
Beschrijving van de module
 Module vier gaat over de ontwikkeling van foetus tot volwassene, vanuit psychologisch perspectief. De cognitieve, sociale, emotionele en seksuele ontwikkeling staat daarbij centraal. Gezond leven in het algemeen en in het bijzonder tijdens de zwangerschap en kraambed komt aan de orde. (Deze module is onderdeel van drie modules met dezelfde thematiek). In deze module maak je ook kennis met de echoscopie en is er weer een beoordeling professioneel gedrag in de werkgoep.
Doelen van de module
De student kan:

 1. De toepassing van echoscopie bij foetale biometrie in het eerste en tweede trimester uitleggen, zowel de beeldvorming als de indicaties.
 2. De psychologische, sociale en cognitieve ontwikkeling van foetus tot volwassene uiteenzetten.
 3. De transitie van volwassene naar voorbereiding op ouderschap vanuit psychologisch perspectief uitleggen.
 4. Het proces van hechting van de neonaat aan de ouder beschrijven en in verband brengen met het startend ouderschap van volwassenen.
 5. De verschillende vormen van preventie (primaire, secundaire en tertiaire) van elkaar onderscheiden en verklaren.
 6. De seksuele ontwikkeling van de mens beschrijven vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief.
 7. Gezonde en afwijkende voedingspatronen van volwassenen beschrijven.
 8. Op systematische wijze gegevens verzamelen, analyseren en voorzichtige conclusies trekken in het kader van een klein wetenschappelijk onderzoek naar leefstijlfactoren in een specifieke populatie.
 9. Aspecten van kwalitatief onderzoek benoemen en uitleggen.
 10. Uitleggen welke aanpassingen nodig zijn in het leefpatroon van zwangeren ten opzichte van niet-zwangeren.
 11. De specifieke aanpassingen in de voeding verklaren aan de hand van fysiologische processen bij zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen.
 12. In een oefensituatie een anamnese afnemen tijdens een intakegesprek.
 13. In een oefensituatie leefstijladviezen geven aan een cliënte.
 14. Ethische aspecten benoemen in het kader van leefstijladvisering.
 15. In het kader van professioneel gedrag medestudenten feedback geven op het functioneren in de werkgroep en reflecteren op het eigen functioneren.
 16. De eigen studievoortgang beschrijven en onderbouwen met bewijsvoering in een portfolio.
 17. SMART-leerdoelen formuleren.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...