Naam onderwijseenheid  Verloskunde in het zorgsysteem
Onderwerp Samenwerken en Organiseren
Studiejaar  1
Duur in weken 4
Studielast  5 EC
Contacttijd 54 uur
Beschrijving van de module
 Module 7 is gebouwd rondom de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland en de plaats die de geboortezorg hierin inneemt. Nadat in module 1 de oriëntatie  op de geboortezorg in Nederland heeft plaatsgevonden wordt nu kritischer gekeken naar de  samenwerking binnen deze geboortezorg.
Daarnaast wordt kennisgemaakt kwaliteitszorg en patiëntveiligheid in de geboortezorg. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de verloskundige hierin. Deze module wordt niet afgesloten met een schriftelijke kennistoets (SKT) maar met een essay waarin een klacht wordt geanalyseerd.
Doelen van de module
De student kan:

 1. Het concept cliëntgerichte zorg uitleggen en in verband brengen met kwaliteit van zorg.
 2. De beginselen van cliëntgerichte communicatie toepassen bij het evalueren van de zorg met een cliënt.
 3. De positie van de verloskundige in de Nederlandse zorgketen uitleggen en vergelijken met de positie van verloskundigen in andere landen.
 4. De stakeholders in de geboortezorg in Nederland benoemen en uitleggen wat hun rol is in het bewaken van de kwaliteit van zorg.
 5. Recente ontwikkelingen in de (geboorte)zorg in Nederland tijdens het laatste decennium beschrijven.
 6. De begrippen kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid omschrijven en de relatie tussen beide begrippen uitleggen.
 7. Uitleggen wat volgens de KNOV-handreiking Klachtenregeling en Omgaan met incidenten een adequate manier is voor het omgaan met klachten, incidenten, calamiteiten en fouten voor de individuele cliënt en voor de kwaliteit van zorg.
 8. Een klacht over de verloskundige zorgverlening analyseren en verbeterpunten beschrijven.
 9. Het belang uitleggen van samenwerken in de geboortezorg in relatie tot kwaliteit van zorg.
 10. Samen met medestudenten reflecteren op een essentiële leersituatie.
 11. Het doel en de elementen van de kwaliteitscyclus uitleggen en toepassen.
 12. De vijf kernwaarden van het Nederlandse gezondheidssysteem (doelmatigheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid, rechtvaardigheid en kwaliteit) beschrijven, de onderlinge verbanden uitleggen en relateren aan de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...