Naam onderwijseenheid Baarmoeder, blaas en baring
Onderwerp Tractus Urogenitalis
Studiejaar 2
Duur in weken 4
Studielast  4 EC
Contacttijd  42 uur
Beschrijving van de module
In deze module staat de çore business van de verloskundige centraal: de tractus urogenitalis. In het tweede  studiejaar ga je werken volgens een ander didactisch concept dan het eerste jaar: het casusgestuurd onderwijs (CGO). Je zult merken dat deze vorm van onderwijs minder sturend is; je hebt veel meer ruimte voor het zelf zoeken naar de beste antwoorden op je vragen. In de handleiding over TGO en CGO vind je meer informatie over deze benadering van het leren.In het tweede jaar start ook het buddyschap: het begeleiden van een eerstejaars student. Jouw expertise en ervaring kunnen de eerstejaars helpen bij het wennen aan de nieuwe studieomgeving
Doelen van de module
De student kan:

1. De anatomie en fysiologie van de tractus uropoeticus bij de vrouw, man en neonaat uitleggen.
2. Kennis over fysiologische veranderingen van de nieren en urinewegen in de zwangerschap, baring en kraamperiode en de aandoeningen ervan toepassen op casuïstiek.
3. Stoornissen in de embryologische ontwikkeling van de tractus urogenitalis en de geslachtsdifferentiatie verklaren.
4. Bij congenitale afwijkingen aan het urogenitale stelsel bij de foetus en neonaat beleid opstellen.
5. De anatomie en fysiologie van de mannelijke en vrouwelijke tractus genitalis in eigen woorden uiteenzetten.
6. De maternale morbiditeit van een (sub)totaalruptuur uiteenzetten.
7. De risico’s van een sectio caesarea (in anamnese) op korte en lange termijn beschrijven.
8. De kennis over en het inzicht in bloedverlies in de eerste helft van de zwangerschap toepassen op casuïstiek uit de verloskundige praktijk.
9. De risico’s van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) voor de preconceptionele, prenatale, natale en postnatale periode beschrijven.
10. Van de SOA’s de etiologie, symptomen, diagnostiek, behandeling en prognose uitleggen mbt de vrouw, haar partner en neonaat.
11. Voor het inleiden van de baring de methoden, indicaties en mogelijke complicaties ervan beargumenteren.
12. Een anticonceptieconsult, passend bij de levensfase van de cliënte, uitvoeren in een simulatiesetting.
13. Het gynaecologisch onderzoek uitvoeren en (kweek)materiaal voor diagnostisch onderzoek afnemen.
14. Een (verblijfs)katheter inbrengen en verwijderen.
15. Weerstand van de cliënte bespreekbaar maken en daarbij nuancerende gespreksvoering toepassen.
16. Seksualiteit in de zwangerschap bespreekbaar maken.
17. Bij een enkelvoudige onderzoeksvraag de passende statistische techniek selecteren en de resultaten van een statistische analyse interpreteren.
18. Professioneel gedrag tonen in het samenwerken met medestudenten.
19. Verwoorden wat het buddyschap van een eerstejaars student voor je betekent.
20. Een idee voor een gezondheidsbevorderende interventie in korte tijd overtuigend presenteren aan stakeholders in een gesimuleerde setting.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...