Naam onderwijseenheid Waarnemen en ervaren
Onderwerp Hersenen, zintuigen
Studiejaar 2
Duur in weken  4
Studielast 5 EC
Contacttijd  42 uur
Beschrijving van de module
Deze module geeft kennis en inzicht in de structuur en functie van het centrale en perifere zenuwstelsel en de zintuigen. Je bestudeert de embryologische ontwikkeling en afwijkingen aan het zenuwstelsel, zowel bij de moeder als bij het kind. Bij de moeder worden zwangerschap gerelateerde klachten besproken die een neurologische oorsprong hebben. Bij het kind  bestudeer je  de structuur en functie van de zintuigen oog en oor en de verwerking van de signalen van de perifere sensibele organen in het centrale zenuwstelsel en wordt een link gelegd tussen (niet)- congenitale afwijkingen en stoornissen in motoriek en sensoriek in het eerste levensjaar.In het tweede deel van de module ligt het accent op pijn tijdens de bevalling. Ook komt in deze module het doen van wetenschappelijk onderzoek aan bod. Je leert hoe je bij een onderzoeksvraag passende statistische toetsen uitvoert en de resultaten interpreteert en dit op wetenschappelijke wijze rapporteert.
Doelen van de module
De student kan:

 1. De embryologische ontwikkeling van het zenuwstelsel en het sensorische systeem uitleggen.
 2. De anatomie van het zenuwstelsel en het sensorische systeem uitleggen.
 3. De fysiologie van het zenuwstelsel en het sensorische systeem tot en met het eerste levensjaar uitleggen.
 4. De (bij) werking van pijn en pijnbehandelingsmogelijkheden tijdens zwangerschap, baring en kraamperiode uitleggen.
 5. De werking van bepaalde medicijnen tijdens zwangerschap, baring en kraamperiode uitleggen.
 6. Kennis van en inzicht in aandoeningen aan het zenuwstelsel toepassen in casuïstiek uit de verloskundige praktijk.
 7. Kennis van en inzicht in aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel bij de neonaat toepassen in casuïstiek uit de verloskundige praktijk.
 8. Stoornissen in de (neuro) motorische ontwikkeling, die zich kunnen voordoen in het eerste levensjaar uitleggen.
 9. Bij een enkelvoudige onderzoeksvraag de passende statistische techniek selecteren en de resultaten van een statistische analyse interpreteren.
 10. Data invoeren en hierop basale bewerkingen uitvoeren met het computerprogramma SPSS Statistics
 11. Op kritische wijze de interne en externe validiteit van meerdere wetenschappelijk artikelen tegen elkaar afwegen.
 12. In de werkgroep door middel van coachingsvaardigheden een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het professionele gedrag en handelen van medestudenten.
 13. Schriftelijk reflecteren op je begeleiding van een eerstejaars student.
 14. In een simulatiesetting beleid opstellen en uitvoeren bij een kind dat in matige/slechte conditie wordt geboren.
 15. In een simulatiesetting een gesprek voeren over de mogelijkheden voor pijnstilling tijdens de baring
 16. In een simulatiesetting groepsvoorlichting geven over leefstijl, baren of borstvoeding.

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...