Onderdeel van het studieprogramma is een minor met een studieomvang van 30 EC. De opleiding biedt een aantal aan het beroep gerelateerde minoren aan. Studenten werken ook in hun minor aan de competenties van verloskundige. Tijdens de minor worden bepaalde kerncompetenties verbreed of verdiept. Er worden zowel in Amsterdam als in Groningen minoren aangeboden. Amsterdamse studenten kunnen voor een Groningse minor kiezen en vice-versa.

De ontwikkelingen op het gebied van de minoren zijn actueel en daarmee kan het aanbod van minoren, zowel in aantal als in onderwerpen wijzigen. Studenten worden tijdig geïnformeerd over veranderingen van het aanbod.

Minor pre-master Health Science / Gezondheidswetenschappen, VU
Deze minor is een pre-master en heeft als doel toelating te verschaffen tot de 1-jarige WO Master Health Science op de VU, Amsterdam. Tijdens deze WO master kan de student zich specialiseren in één van de volgende richtingen:

  • Beleid en organisatie in de gezondheidszorg
  • Infectieziekten
  • International Public Health
  • Preventie en volksgezondheid
  • Voeding en gezondheid

Doordat de student de pre-master tijdens het vierde studiejaar kan volgen en daarna in 1 jaar een master kan behalen, is zij in 5 jaar zowel beroepgeoriënteerd als wel academisch opgeleid. Het succesvol afronden van deze minor levert voor de master Gezondheidswetenschappen  dus een studieduurverkorting op van 1 jaar.

Minor Evidence Based Practice, AMC
Deze minor heeft als doel verbreding en verdieping in het wetenschapsdomein en bestaat uit module 1 en 2 van de 2-jarige WO masteropleiding Evidence Based Practice (EBP) aan het AMC, Amsterdam. Deze minor heeft een civiel effect, bij succesvol afronden van de modules ontvangt de student deelcertificaten.
Indien de student de hele WO master EBP wil doorlopen, bestaat de mogelijkheid om module 3 en 4 uit deze master naast het onderwijs in het vierde studiejaar te volgen. Na het behalen van het HBO diploma kan de student het tweede jaar van de Master EBP (in deeltijd) afronden.

Ook deze route leidt tot een studieduurverkorting van 1 jaar. Na 5 jaar is zij zowel beroepsgeoriënteerd als academisch opgeleid.

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...