Naam onderwijseenheid  Stage 1.2
Studiejaar  1
Duur in weken  5
Studielast  7 EC
Contacttijd  160-168 uur*
beschrijving van de stage
 In deze stages staat de verloskundige zorgverlening in een laag-risico populatie centraal. De student  maakt kennis met de fysiologische benadering van zwangerschap en geboorte. Hoewel in de modules van het eerste jaar fysiologie en pathologie gelijktijdig wordt aangeboden, wordt in de stage met dit perspectief gestart, omdat dit een belangrijke stempel drukt op de ervaringen erna. Ook vormt de student zich een beeld van de diverse taken en rollen van de verloskundige in de keten in relatie tot die van andere zorgverleners om te kunnen reflecteren op de keuze voor deze opleiding. Zij oefent met het toepassen van kennis en vaardigheden, zoals consultvoering en baring. De studenten worden op deze stage voorbereid middels practica.
Organisatie
 Voor deze stage wordt de student geplaatst in een verloskundige praktijk of samenwerkingsverband. Voor een aantal opdrachten maakt de student gebruik van het netwerk van de verloskundige praktijk. De praktische ervaring wordt bij voorkeur opgedaan binnen de praktijk en het ziekenhuis waarmee de verloskundige praktijk samenwerkt.
Verbinding theorie en praktijk
In deze stage zijn er twee dagen met stage terugkom activiteiten (STA).

* Contacttijd afhankelijk van rooster praktijk

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...