Naam onderwijseenheid  Stage 3.2
Studiejaar  3
Duur in weken  11
Studielast 16 EC
Contacttijd
Beschrijving van de stage
De student oefent met het innemen van haar rol in een (interdisciplinair) team. Zij verleent zorg in samenwerking met andere professionals (in opleiding). Zij benadert de zorg vanuit het perspectief van de verloskundige die oog heeft voor de normale (fysiologische) aspecten van de zwangerschap, baring en kraambed. Deze benadering zal zij onder supervisie inbrengen bij cliëntbesprekingen met respect voor de benaderingen van de overige zorgverleners. Zij krijgt inzicht in verschillende samenwerkingsvormen en haar eigen rol daarin. Daarnaast kan zij ervaren hoe haar medische verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de teamverantwoordelijkheid en welke betekenis dit heeft voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.
Organisatie
11 weken stage waarbij verloskundige zorg wordt verleend bij cliënten met een gedifferentieerd risicoprofiel. Dit gebeurt in een verloskundig opleidingsverband ingericht op interprofessionele samenwerking.
Verbinding theorie en praktijk
Er zijn drie stageterugkomdagen om de verbinding tussen theorie en praktijk te bewerkstelligen. Aandacht is er onder meer voor en het bespreken van casuïstiek met vertegenwoordigers van verschillende disciplines.

NB: Stage 3.2 en de onderzoeksstage kunnen ook in omgekeerde volgorde gevolgd worden

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...