Naam onderwijseenheid  Stage 2.1
Studiejaar  2
Duur in weken  10
Studielast  15 EC
Contacttijd  420 uur*
beschrijving van de stage
 Studenten oefenen in de praktijk met alle elementen van het klinisch redeneren. Belangrijk is het (h)erkennen van gezonde aspecten van zwangerschap, geboorte en kraambed, ook bij aanwezigheid of ontstaan van complicaties. Aan de orde komen onder andere: afnemen anamnese, vaardigheden uitvoeren, verrichten van onderzoek, interpreteren resultaten, opstellen hypothese, onderkennen comorbiditeit, onderkennen factoren die van invloed zijn op geneeskundige/ verloskundige proces en een voorstel voor een behandelplan formuleren. De student maakt kennis met interprofessionele begeleiding en krijgt daardoor inzicht wat de rol, taken en verantwoordelijkheden zijn van de andere discipline. Daarnaast leert de student hoe de wensen en behoeften van de cliënt / patiënt vanuit de discipline van die zorgverlener in een multidisciplinair perspectief kunnen worden ingevuld.
Organisatie
Deze stage kent twee focusgebieden en kan indien mogelijk binnen één samenwerkingsverband worden gelopen:

  • Zes weken stage waarbij verloskundige zorg in diverse domeinen wordt verleend bij cliënten met een laag risico, startend in de verloskundige praktijk. Bij verwijzing volgt de student de cliënt en zal voor zover mogelijk ook in deze context werken aan haar stagedoelen. Op deze manier maakt zij kennis met het midrisk gebied van de verloskundige zorg. (eerstelijnsstage)
  • Vier weken stage waarbij verloskundige zorg wordt verleend bij cliënten met een midden tot hoog risico. (tweedelijnsstage)”
Verbinding theorie en praktijk
 Tijdens deze stage zijn er op 3 dagen stage terugkom activiteiten (STA) op de opleiding.

*afhankelijk van het rooster van de stageinstelling

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie