Naam onderwijseenheid  Stage 3.1
Studiejaar  3
Duur in weken  10
Studielast 15 EC
Contacttijd
Beschrijving van de stage
 Het oefenen van klinisch redeneren van probleemanalyse tot en met beleid en communicatie met cliënt staat centraal. Met oog voor het behoud van normale (fysiologische) aspecten, ook in complexe situaties en in diverse settings. De student leert het op waarde schatten van aanvullend diagnostisch onderzoek en interventie in relatie tot de prognose. De student bouwt routine op in veelvoorkomende verloskundige handelingen. Zij krijgt steeds meer inzicht in preventie van complicaties, de diverse risicopopulaties en de bijdrage die zij en andere zorgverleners leveren.
Organisatie
 10 weken stage waarbij verloskundige zorg wordt verleend bij cliënten met een gemengd risicoprofiel  in een verloskundig opleidingsverband. Voor een beperkt aantal studenten is het met ingang van studiejaar 2014-2015 mogelijk om een 5-weekse stageperiode in Zweden door te brengen (Clinical Rotation).
Verbinding theorie en praktijk
 Er zijn drie stageterugkomdagen in deze stageperiode. Aandacht is er onder meer voor het bespreken van casuïstiek met vertegenwoordigers van verschillende disciplines.

NB: stage 3.1 en module 15 kan ook in omgekeerde volgorde gevolgd worden

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...