Naam onderwijseenheid  Stage 6: Public Health Stage
Studiejaar 4
Duur in weken 5 weken
Studielast 6 EC
Contacttijd
Beschrijving van de stage
Tijdens de public health stage ontwikkel je een nieuwe gezondheidsbevorderende interventie, of analyseer je een bestaande interventie. In beide gevallen is de interventie gericht op gedragsverandering en relevant door het domein van de verloskunde. Je doorloopt de gehele planmatige cyclus, van analyse van het gezondheidsprobleem tot en met het plan voor evaluatie van de uit te zetten interventie. Je maakt daarbij gebruik van de Intervention Mapping methode en theoretische modellen voor gedragsverklaring en -verandering.
Organisatie
Je zoekt zelf een stageplek in een public health-setting in Nederland of in het buitenland. Een public health-setting is een setting waarin interventies worden uitgevoerd die zijn gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen en aandoeningen. Het kan hierbij gaan om gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering (gedragsbeïnvloeding) en ziektepreventie bij (sub)populaties.

Voorbeelden van public health settings in Nederland: GGD, JGZ, moederraad, school, VSV, Trimbos Instituut, Pharos, Movisie. In het buitenland: NGO, WHO, kerk, ziekenhuis, kliniek, vaccinatiecampagne

Verbinding theorie en praktijk
Je levert een beroepsproduct af voor de stageplek: de ontwikkeling (of analyse) van een gezondheidsbevorderende interventie.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...