Tijdens de stages word je beoordeeld op je professionele gedrag.
Nodig voor de tussen- en eindbeoordeling professioneel gedrag de opleider via e-mail uit in Scorion. Verwacht wordt dat de tussenbeoordeling professioneel gedrag halverwege de stage plaatsvindt, om leerdoelen aan te kunnen passen voor de eindbeoordeling.
De beoordelingscriteria voor professioneel gedrag stage vind je op Blackboard. [link invoegen naar locatie op studiegids]