Houd in elke stageperiode je verrichtingen bij, zodat je aan het einde van de opleiding aan kunt tonen dat je voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Alle verrichtingen dienen door de opleider in Scorion te worden geparafeerd.

Zie hieronder bijlage 1: voor het totaal aantal te behalen verrichtingen gedurende de opleiding en de omschrijving van de verrichtingen.

Bijlage 1: Verrichtingenlijst uniforme verrichtingen 

Verrichting Totaal Minimum aantal verrichtingen hbo-bachelor conform Besluit opleidingseisen 2008
Preconceptieadvies

Het betreft het preconceptieadvies dat door de student wordt gegeven. Dit advies kan plaatsvinden tijdens het kinderwensspreekuur, bij het afsluiten van het kraambed of tijdens revisie post partum. Het advies dient cliëntgericht te zijn. Wanneer de stagebiedende instelling geen kinderwensspreekuur heeft, is het aan de student om toch deze preconceptieadviezen uit te voeren.

10
Prenataal
Intake anamnese en onderzoek

Het betreft de uitgevoerde intakes, waarbij de student de gehele anamnese heeft uitgevraagd.

50
Fysiologische prenatale controles

Het betreft de zwangerschapscontroles en consulten tijdens de fysiologisch verlopende zwangerschap, waarbij de student het gesprek heeft gevoerd, verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald.

300
Pathologische prenatale controles

Het betreft de zwangerschapscontroles tijdens de pathologisch verlopende zwangerschap, waarbij de student het gesprek heeft gevoerd, verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald.

150
Nataal
Fysiologische, onder begeleiding van de student gestarte partus in de zelfstandige verloskundige praktijk.

 

A)    Een vaginale partus, waarbij in principe de ontsluiting, de uitdrijving, het nageboortetijdperk en het postplacentaire tijdperk door de student zijn begeleid.

B)    Dit ongeacht of deze partus geëindigd is in een vaginale kunstverlossing en/of een manuele placentaverwijdering.

C)    Bij een vaginale kunstverlossing, die voldoet aan de criteria A en B hoeft het hoofdje niet te zijn ‘aangepakt’ door de student om mee te tellen.

 

Waarvan thuis voltooid

Een partus telt als thuispartus als de student daadwerkelijk de partus begeleidt bij de cliënt thuis of in een omgeving waarbij de organisatie rondom de bevalling te vergelijken is met een thuissituatie.

 

Cave:

Partus die de student start, maar niet afmaakt, mag de student niet meetellen als verrichting!

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/30

Overige partus

A)    Een vaginale partus, waarbij in principe de ontsluiting, de uitdrijving, het nageboortetijdperk en het postplacentaire tijdperk door de student zijn begeleid.

B)    Dit ongeacht of deze partus geëindigd is in een vaginale kunstverlossing en/of een manuele placentaverwijdering.

C)    Bij een vaginale kunstverlossing, die voldoet aan de criteria A en B hoeft het hoofdje niet te zijn ‘aangepakt’ door de student om mee te tellen.

 

 

Cave:

Partus die de student start, maar niet afmaakt, mag de student niet meetellen als verrichting!

Partus totaal 60
Actieve deelname partus gemelli

Het betreft een partus van een gemelli waarbij de student de ontsluiting en/of uitdrijving heeft begeleid)

 

1
Actieve deelname partus stuitligging

Het betreft een partus van een stuitligging waarbij de student de ontsluiting en/of uitdrijving heeft begeleid*).

 

*) De opleidingen zijn zich bewust van het feit dat er door externe factoren moeilijkheden kunnen ontstaan bij het behalen van het aantal verrichtingen betreffende de stuitbevalling. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Inspecteur Perinatale Zorg. Studenten mogen afstuderen als verloskundige, ook als ze deze verrichtingen niet hebben behaald. Er ligt echter een verantwoordelijkheid bij de opleiding én de studenten om deze in trainingsvorm aan te bieden en te volgen. De vaardigheid stuitbevalling dient regelmatig herhaald te worden (zie ook Kwaliteitsregister verloskundigen). Deze trainingen tellen niet mee als verrichting.

1
Zetten episiotomie

Het betreft de episiotomieën die door de student zijn uitgevoerd.

5
Hechten volledige episiotomie

Het betreft de episiotomieën die door de student zijn gehecht.

5
Hechten ruptuur

Het betreft de rupturen die door de student zijn gehecht.

 

5
Neonatus: algemeen onderzoek

Het betreft het algemeen onderzoek van de neonaat dat door de student is uitgevoerd.

40
Postnataal
Kraambedcontroles

Het betreft de postnatale controles, waarbij de student het gesprek (voor een belangrijk deel) heeft gevoerd, handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald.

 

120
Evaluatie van zorg

Het betreft de evaluatie van zorg, waarbij de student het gesprek heeft gevoerd, verloskundige handelingen heeft verricht die aan de orde zijn geweest bij de controle en beleid heeft bepaald.

Als een preconceptieadvies tijdens de ‘evaluatie van de zorg’ wordt gegeven dan kan deze verrichting apart vermeld worden bij ‘preconceptieadvies’.

20