Naam onderwijseenheid 4.2 Afstudeersemester
Studiejaar 4
Duur in weken  10
Studielast  31 EC
Contacttijd 132 uur exclusief stages

Onderzoek
In het laatste semester werkt de student tijdens de theorieweken aan het afstudeeronderzoek. Voor dit onderzoek participeert de student in een lopend onderzoek of werkt een eigen onderzoeksvraag uit, waarbij alle stappen van de empirische cyclus worden doorlopen. Het onderzoek wordt afgerond met een wetenschappelijke rapportage en een presentatie daarvan.

De verloskundige inhoud vloeit voort uit de onderwerpkeuze of het onderwerp van het lopende onderzoek waarin de student participeert.
De studenten kiezen voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek en zij krijgen, afhankelijk van hun keuze, gericht onderwijs in onderzoekstechnieken.
De verslaglegging van de onderzoeksresultaten wordt door de interne en de externe begeleider beoordeeld en van een cijfer voorzien door een onafhankelijke (externe) beoordelaar.
Het onderzoek uit het onderzoekssemester kan worden gecombineerd met het onderzoek dat tijdens de minor PHP of EBP wordt gedaan; daarmee kan een meeromvattend en/of diepgaander onderzoek worden uitgevoerd.

Summatieve toetsing: artikel, procesbeoordelingen referaat

Eindstage
De eindstage bestaat uit 2 weken nataal 2e lijn en een lange stage van 9 weken in de eerste lijn.

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...