Naam onderwijseenheid Project VGZ
Studiejaar  3
Duur in weken  20
Studielast  30 EC
Contacttijd  73 uur exclusief stages

Projectonderwijs
In het project draait het om het uitwerken van een opdracht van een (fictieve) opdrachtgever. Deze opdracht is een reële situatie uit de beroepspraktijk. De opdracht is zodanig geformuleerd dat studenten er hun stage-ervaring bij moeten betrekken. Studenten werken in twee-, drie- of viertallen aan de opdracht. De opdracht bestaat uit drie delen, te weten:

  • het schrijven van een plan van aanpak
  • het opleveren van een product dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever
  • presentatie van het product aan de opdrachtgever

Vrouwengezondheidszorg
Het beroepsprofiel van de verloskundige (KNOV, 2013) geeft richting aan een brede visie op het vak van verloskundige. De verloskundige kan zich meer professionaliseren en profileren en de keuze maken om binnen de vrouwengezondheidszorg een taakuitbreiding te realiseren. Juist de verloskundige als medisch geschoolde werker in de fysiologische verloskunde kan haar expertise op een breder terrein inzetten. De opdrachtgever biedt een aantal actuele thema’s aan waarbinnen de studenten hun opdracht kunnen uitwerken Binnen dit project komen alle beroepsrollen voor verloskundigen aan de orde met extra aandacht voor de rollen gezondheidsbevorderaar, coach en counselor, samenwerker, organisator en innovator

Summatieve toetsing:  projectproduct

Kenniskring

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...