Naam onderwijseenheid Project PM
Studiejaar  2
Duur in weken  10
Studielast  30 EC
Contacttijd  96 uur exclusief stages

Projectonderwijs
In het project draait het om het uitwerken van een opdracht van een (fictieve) opdrachtgever. Deze opdracht is een reële situatie uit de beroepspraktijk. De opdracht is zodanig geformuleerd dat studenten er hun stage-ervaring bij moeten betrekken. Studenten werken in twee-, drie- of viertallen aan de opdracht. De opdracht bestaat uit drie delen, te weten:

  • het schrijven van een plan van aanpak
  • het opleveren van een product dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever
  • presentatie van het product aan de opdrachtgever

Praktijkmanagement en prenatale screening en diagnostiek (incl. counseling)
Actuele ontwikkelingen in de verloskunde en in de gezondheidszorg als geheel vragen om een profilering van de verloskundige beroepsgroep en van verloskundigen individueel. Naast het voeren van een eigen praktijk worden ook in toenemende mate mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aangegaan. Zowel bedrijfsmatige aspecten van de beroepspraktijk, als monitoring en innovatie in de kwaliteitszorg komen in dit project aan bod. De fictieve opdrachtgever is een speler in het verloskundig zorgveld. Een voorbeeld van een mogelijke projectopdracht kan het schrijven van een ondernemingsplan voor een nieuw op te richten verloskundige praktijk, een praktijkinnovatie, of een samenwerkingsverband zijn. Binnen dit project valt, in het kader van kwaliteit van zorg, ook een themaweek over counseling prenatale screening en diagnostiek.
In dit project komen alle beroepsrollen voor verloskundigen aan de orde met extra aandacht voor de rollen samenwerker, organisator en innovator.

Summatieve toetsing: projectproduct

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...