Het is mogelijk om te kiezen voor een speciaal traject met een verzwaarde onderzoekscomponent en een wetenschappelijke stage (eventueel in het buitenland) op voorwaarde dat dit traject een samenhangend aanbod van keuzeonderwijs en onderzoek is en aansluit bij het verloskundige beroepsprofiel. De student kan hiervoor een aantal studieonderdelen benutten, zoals:

  • Minorruimte (23 EC’s)
  • Onderzoek in de afstudeerfase (9 EC’s)

Een van de voorwaarden is dat voldaan wordt aan de onderzoekscriteria die geformuleerd zijn voor het doen van onderzoek in de afstudeerfase. De student dient haar keuze altijd te verantwoorden op basis van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), dat in het kader van de studieloopbaanbegeleiding wordt opgesteld. Er moet vooraf, aan de hand van een plan van aanpak, toestemming gevraagd worden bij de examencommissie.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...