Naam onderwijseenheid  VK-stage jaar 4: Beroepsstage
Studiejaar  4
Duur in weken  12
Studielast  19 EC
Contacttijd
beschrijving van de stage
Tijdens deze stageperiode ga je de stap maken van het oefenen in de praktijk naar het uitvoeren van de verloskundige zorg in al zijn facetten. Hier zal het eindniveau van het verloskundig handelen in het taakgebied van de reproductieve zorg bereikt gaan worden. Je verleent de verloskundige zorg bij een normaal en afwijkend verloop met aandacht voor het bevorderen van fysiologische aspecten en continuïteit van zorg. Je zal als zorgprofessional optreden met respect voor de aanvullende benaderingen van de overige zorgverleners. Je bouwt routine op in het uitvoeren van veelvoorkomende verloskundige handelingen en neemt de leiding mocht er sprake zijn van het verlenen van zorg in acute verloskundige situaties. Je hebt inzicht in de preventie van complicaties bij diverse risicopopulaties en de bijdrage die jij en andere zorgverleners hieraan kunnen leveren.
Organisatie
12 weken in een verloskundige praktijkomgeving waar gewerkt wordt volgens een model van integrale verloskundige zorg of een model dat dit zoveel mogelijk benadert.
Verbinding theorie en praktijk
Je verbindt in de uitvoering van de stage en in de evaluaties met de stagebegeleider de theorie en praktijk.

 terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...